Nastavnici

ivancurkovic93@gmail.com

Predmeti

i

Ivan Ćurković, struč. spec. oec.

Asistent

Ivan Ćurković rođen je 14. veljače 1993. godine u Zagrebu. Završio je opću gimnaziju te 2012. godine upisuje stručni studij Financije i pravo na Visokom učilištu Effectus koji završava 2015. godine i stječe diplomu stručnog prvostupnika ekonomije.

Iste godine upisuje specijalistički diplomski stručni studij „Menadžment financija“ koji završava 2017. godine obranom diplomskog rada na temu „Analiza uspješnosti maloprodajnih lanaca u razdoblju od 2014. do 2016. godine“ te stječe diplomu stručnog specijalista ekonomije.

Za vrijeme studija, aktivno sudjeluje u radu studentskog zbora pri čemu obnaša i funkciju predsjednika u periodu od 2016. godine do završetka studija. 2017. godine zapošljava se u hrvatskoj podružnici globalne revizorske kuće BDO gdje radi i danas te istovremeno izvodi vježbe i seminarsku nastavu na kolegiju „Poslovne financije“.