Javno predavanje – Marina Zagorec

EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište organizira javno predavanje na temu:

„UPRAVNI SPOR U REPUBLICI HRVATSKOJ“

Predavač: dr.sc. Marina Zagorec

Javno predavanje održat će se u utorak, 06.12.2022. u 09,00 sati u prostorijama EFFECTUS-a u sklopu predmeta „Upravni postupak i upravni spor“ za studente 3. godine prijediplomskog studija Financije i poslovno pravo.

Marina Zagorec rođena je 11. rujna 1977. u Zagrebu. Diplomirala je 2003. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a prvo zaposlenje je bilo 2003. na Općinskom sudu u Sesvetama, kao sudačka vježbenica – volonter, te je 2004. primljena na Općinski sudu u Svetom Ivanu Zelini u svojstvu sudačke vježbenice.

Od 2006. do 2018. bila je zaposlena na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, u imovinsko-pravnom odjelu suda kao viša sudska savjetnica.

Dana 15. studenoga 2019. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirala  je i obranila svoj doktorat pod nazivom „Maloljetnički zatvor u hrvatskom kaznenopravnom sustav“ te time stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija. kaznenopravnih znanosti.

Zapošljava se 2018. godine u Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada kao pomoćnica pročelnika u Sektoru za upravno-pravne poslove, a 2019. imenovana je zamjenicom pročelnika tog Ureda. Nakon osnivanja novoustrojenog Gradskog ureda za imovinsko -pravne poslove 1. prosinca 2020. imenovana je pročelnicom tog ureda, a danas radi kao pomoćnica pročelnika u Gradskom uredu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove. Tijekom svog rada u kontekstu upravnog sudovanja objavila je nekoliko stručnih radova te znanstvenih radova iz područja kaznenog prava.

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS