Nastavnici

marija.kalinic@esm.hr

Predmeti

i

Organizacijsko ponašanje

i

Upravljanje ljudskim potencijalima

mr. sc. Marija Kalinić

Predavač

Diplomirala je 1988. na Pravnom fakultetu – Studiju za socijalni rad u Zagrebu, a magistrirala 2001. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na znanstvenom poslijediplomskom studiju Teorija i politika marketinga.

Pored navedene fakultetske naobrazbe, svoj osobni i profesionalni razvoj kontinuirano nadograđuje kroz treninge i edukacije iz različitih područja, a naročito iz područja primjenjene psihologije, čije spoznaje koristi u svom radu.

Izabrana je u nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, za predmet Organizacijsko ponašanje na Visokom učilištu EFFECTUS.

Od ukupno preko 30 godina radnog iskustva, na različitim radnim mjestima, posebno ističe rad u području razvoja ljudskih potencijala, kojim se bavi dugi niz godina. Isprva, kao direktorica ljudskih potencijala u organizaciji, a zadnjih nekoliko godina, kroz aktivnosti vlastite tvrtke.

Od 2014. direktorica je i vlasnica tvrtke ESM – EPPUR SI MUOVE d.o.o. za savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, specijalizirane za poslovne edukacije, razvoj i implementaciju sustava upravljanja ljudskim potencijalima, te razvoj potencijala pojedinaca i timova. Klijenti tvrtke su pojedinci i tvrtke različitih djelatnosti, na čitavom području Republike Hrvatske (http://www.esm.hr/reference/ ).

Također, članica je Upravnog vijeća Udruge U4HR – Udruge za upravljanje, umrežavanje, učenje i unaprjeđivanje ljudskih potencijala u Hrvatskoj (www.u4hr.hr).