Tržište rada i zapošljavanje

Nastavnici Tajana Toš

Asistenti 

ECTS bodovi 7

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Studenti unutar predmeta Tržište rada i zapošljavanje upoznaju strukturu i funkcije tržišta rada, čimbenike koji ga uvjetuju i načine njegove regulacije od strane države i socijalnih partnera. Posljedice djelovanja tržišta rada na pojedine skupine stanovništva i društvo u cjelini su također sastavni dio predmeta. Nadalje, cilj predmeta je i prezentirati temeljne koncepte, te klasične i novije teorije tržišta rada i nezaposlenosti, kao i novije razvojne (strukturne) promjene. Cilj dijela nastave koji se odvija u sklopu vježbi je produbiti teoretska znanja iznesena u sklopu predavanja putem zadataka kojima će se provjeriti shvaćanje osnovnih teorijskih koncepata, ali i koristeći praktične primjere iz stvarnog svijeta, posebice u kontekstu hrvatskog tržišta rada. U sklopu nastave na vježbama veći naglasak će se staviti na konkretne politike zapošljavanja, uzimajući u obzir hrvatski i europski kontekst.
Sadržaj
Mikroekonomija tržišta rada - Ponuda i potražnja na tržištu rada - Ravnoteža na tržištu rada Makroekonomija tržišta rada - Neoklasična sinteza - Keynesijanska teorija tržišta rada - Institucionalni pristup k analizi tržišta rada - Poslovni ciklusi i tržište rada Analiza aktivnog stanovništva i radno aktivnog stanovništva - Zaposlenost i nezaposlenost Segmentacija tržišta rada - Starosna i spolna diskriminacija - Nezaposlenost mladih - Place i njihova struktura - Nejednakost u prihodima Regulacija tržišta rada - Neoklasični pristup i institucionalna teorija tržišta rada - Država i tržište rada - Sindikati i kolektivni pregovori - Reforme tržišta rada - Sustavi osiguranja u slučaju nezaposlenosti - Mirovinski sustav i reforme Ljudski kapital - Obrazovanje - Dodatna vrijednost obrazovanja - Financiranje i učinkovitost tercijarnog obrazovanja
Ishodi učenja
I1 - Procijeniti mikroekonomske čimbenike tržišta rada.
I2 - Usporediti različite pristupe u makroekonomiji tržišta rada.
I3 - Analizirati aktivno i radno aktivno stanovništvo te ispitati pojave zaposlenosti i nezaposlenosti na tržištu rada.
I4 - Evaluirati razloge segmentacije tržišta rada i odabrati primjereno rješenje problema koji se na njemu javljaju.
I5 - Kategorizirati ciljeve regulacije tržišta rada i procijeniti njene posljedice u praksi.
I6 - Pripremiti plan obrazovanja s ciljem ostvarivanja konkurentske prednosti na tržištu rada i povećanja mogućnosti zapošljavanja.
Obavezna literatura
McConnell, C. R., Brue S. L., Macpherson, D. A. (2016): Contemporary Labor Economics, 11th Edition, New York, NY: McGraw-Hill/Irwin. PRIJEVOD: McConnell, C. R., Brue S. L (1992): Suvremena Ekonomija rada, Treće izdanje, Zagreb: MATE.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.