MOZAIK VJEŠTINA ZA 21. STOLJEĆE

Zašto je važno razvijati vještine? Koje vještine treba razvijati? Jesu li neke vještine važnije od drugih? A što je sa znanjem?

Suvremeno ekonomsko-socijalno ozračje donosi ozbiljne izazove koji utječu na budućnost cijeloga čovječanstva. Iako se pristup obrazovanju značajno unaprijedio, u današnje vrijeme dobro obrazovanje više nije garancija pronalaska i zadržavanja dobrih poslova. Rastuća nezaposlenost širom svijeta, rapidni razvoj tehnologije, globalizacija, starenje stanovništva, loša demografska slika u zapadnim državama, klimatske promjene, a u posljednje vrijeme i geografski bliska krizna žarišta i pandemija utječu na tržište rada i na potrebu za drugačijim kompetencijama.

Danas znanje ne predstavlja komparativnu prednost s obzirom na to da je široko dostupno zahvaljujući tehnologiji i internetu. Stoga već posljednjih petnaestak godina vodeće globalne ekonomske organizacije, institucije, konzultantske tvrtke koje se bave tržištem rada, obrazovne institucije, ali i države u cjelini rade istraživanja o potrebama tržišta rada za vještinama te uparenosti tih vještina s obrazovnim sustavom.

Koje su to vještine koje poslodavci danas najviše traže, a koje je najteže naći kod potencijalnih zaposlenika? Jesu li to digitalne vještine? Socijalne? Kognitivne?

Svjetski gospodarski forum, koji već godinama kontinuirano provodi istraživanja o potrebi za vještinama na tržištu rada, među 10 najvažnijih uvijek spominje kreativnost i inovativnost, kritičko mišljenje, rješavanje kompleksnih problema, odlučivanje, analitičko mišljenje, leadership i socijalni utjecaj, aktivno učenje te podučavanje i prenošenje znanja.

EFFECTUS je također prepoznao veliki potencijal i mogućnosti obrazovnog sustava da kroz svoje kurikule potiče i razvija navedene vještine s ciljem razvoja pojedinaca i društva u cjelini.  

To je bila i osnovna motivacija za pokretanje projekta „Mozaik vještina za 21. stoljeće“, koji je zamišljen kao mjesečni podsjetnik na određene vještine, a koji bi se u obliku različitih aktivnosti i događanja tijekom akademske godine posvetio podizanju svijesti i promicanju važnosti razvoja vještina kroz nastavne programe.

Program mozaika vještina raspoređen je kroz cijelu akademsku godinu, od rujna do lipnja, pri čemu je svaki mjesec posvećen nekoj od vještina:

 • rujan – aktivnom i interaktivnom (strateškom) učenju,
 • listopad – analitičkom mišljenju i rješavanju kompleksnih problema,
 • studeni – prosuđivanju i odlučivanju,
 • prosinac – emocionalnoj inteligenciji,
 • siječanj – poučavanju i prenošenju znanja,
 • veljača – vođenju i socijalnom utjecaju,
 • ožujak – bihevioralnoj ekonomiji,
 • travanj – kreativnosti i inovativnosti,
 • svibanj – kritičkome mišljenju te
 • lipanj koji je zamišljen kao mjesec vještina mladih, kojim se zaokružuje cijeli ciklus.

 

Nositelj projekta je Centar za istraživanje i razvoj, a u njega su uključeni i Centar karijera, Savjetnica za studente te Studentski zbor i EFFECTUS udruga mladih.

I, na kraju, zašto je važno razvijati vještine? U stalno mijenjajućem, kompleksnom poslovnom i globalnom okruženju vještine su jamac uspješnog suočavanja sa svim vrstama izazova, bez obzira na njihovu kompleksnost, jer omogućuju, između ostaloga, veću fleksibilnost, bolju koordinaciju i suradnju unutar timova, izgradnju samopouzdanja i otpornosti, donošenje čvrstih odluka za koje ćete biti odgovorni, veću empatiju i razumijevanje, ali i rješavanje izazova koji nastaju uslijed automatizacije i digitalizacije poslova.

Sukladno predviđenom planu, u utorak 25. listopada, u mjesecu posvećenom vještinama analitičkog mišljenja i rješavanja kompleksnih problema, održana je radionica pod nazivom „Upotreba Excela u poslovnoj statistici“.

Studentima su, uz interakcijsku nastavu uz upotrebu računala, predočeni grafički načini prezentacije podataka te osnove deskriptivne statistike kroz implmentaciju makronaredbi u Excelu.

Polaznici su na radionici obradili osnovne oblike grafova te mogućnosti njihove primjene, a prikazano im je i kako se i zašto statistika koristi kao alat u znanstvene svrhe. Sve je bilo obuhvaćeno praktičnom primjenom direktno u Excelu, dok je sama uporaba navedenog bila koncentrirana na implementaciju u završne i diplomske radove.

Ova radionica studentima je bila korisna u smislu priprema za pisanje seminara te završnih i diplomskih radova, a kasnije i samostalnih stručnih i znanstvenih članaka.

Polaznici radionice iskazali su svoje zadovoljstvo, pohvalili inicijativu za održavanje Mozaika vještina te se vesele budućim radionicama koje će se održavati tijekom akademske godine.

 

 

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
  Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

  PRATI NAS