Najava nastupnih predavanja

U postupku izbora u nastavno zvanje predavač, a u svezi natječaja objavljenog u  “Narodnim novinama” održat će se nastupno predavanje u prostorima EFFECTUS poduzetnički studiji – visokog učilišta.

  1. prosinca 2022., u 10,30 sati, dvorana: Kornati i Brijuni; Pristupnik/ica: Natalija Smrtić, mag.psych. et oec.; Tema: „Psihologija potrošnje u marketingu“; za područje društvenih znanosti, polje psihologija.
  2. prosinca 2022., u 17,00 sati, dvorana: Mljet; Pristupnik/ica: Tina Matić, mag.iur.; Tema: „Nadzorni odbor i skupština društva s ograničenom odgovornošću“; za područje društvenih znanosti, polje pravo.

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS