Nastavnici

darko.horvatin@hmid.hr

Predmeti

i

Financijska tržišta

dr. sc. Darko Horvatin

Predavač

Rođen 14. 02.1968. u Letovčanu Novodvorskom, Klanjec. Godine 1988. diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Međunarodna trgovina. Na istom fakultetu, 2003. godine stječe zvanje magistra ekonomskih znanosti. Tema magistarskog rada je „Utjecaj direktnih stranih ulaganja na konkurentnost robnog izvoza“. Doktorsku disertaciju s temom „Utjecaj različitih oblika inozemnih direktnih ulaganja na gospodarski rast s obzirom na stupanj inovativnosti“ obranio je 2018. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti 2020. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomije.

Ima položen ispit za investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva.

Radio je u više domaćih i inozemnih financijskih i investicijskih institucija na različitim poslovima (od kreditnog referenta do predsjednika Uprave). Od 2011. godine zaposlen je u Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, gdje je prvo obnašao funkciju člana Uprave, a od 2016. je predsjednika Uprave društva. Dodatno se usavršavao pohađanjem stručnih seminara u zemlji i inozemstvu. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih članaka vezanih uz tržište kapitala.