Nova lica Effectus veleučilišta

Dr.sc Željka Zavišić vodi Centar za međunarodnu suradnju, a Marija Miličević, mag.iur. Centar za kvalitetu

 

Vijeće Effectus veleučilišta na svojoj je posljednjoj sjednici imenovalo dr.sc Željku Zavišić, voditeljicom Centra za međunarodnu suradnju, a Mariju Miličević, mag.iur. voditeljicom Centra za kvalitetu.

 

Doktorica ekonomskih znanosti i profesorica stručnih studija u trajnom zvanju Željka Zavišić ima više od 15 godina iskustva rada u visokoškolskim obrazovnim institucijama diljem Hrvatske. Na Effectus veleučilištu će predavati studentima prijediplomskih i diplomskih studija – Krizni menadžment, Poslovno planiranje, Pregovaračke vještine kao i Komunikacijske i prezentacijske vještine.

 

Magistra pravnih znanosti i polaznica poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti – smjer pravo društava i trgovačko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Marija Miličević ima devet godina iskustva u privatnom sektoru. Na Effectus veleučilištu će, u suradničkom zvanju asistent  predavati Pravo društava, Trgovačko ugovorno pravo, Upravljanje društvima kapitala te Statusne promjene trgovačkih društava.

 

Kolegicama Zavišić i Miličević želimo profesionalni i osobni uspjeh u svim izazovima kojih ih očekuju.

 

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS