Nastavnici Đuro Horvat
Sanja Gutić Martinčić

Asistenti /

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 42

Sati vježbe 42

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

Ciljevi

Ljudi, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo u središtu su menadžmenta ljudskih potencijala. Ljudski resursi su glavna konkurentska prednost na globalnom tržištu. Ljudski potencijali jedan su od temeljnih čimbenika uspjeha poduzeća. A kvaliteta obavljenog posla ovisi o kvaliteti ljudi koji ga obavljaju, stoga danas kvalitetni zaposlenici predstavljaju ključnu konkurentsku prednost svakog gospodarskog subjekta.
Organizacije koje osmišljeno pristupaju upravljanju ljudskim potencijalima svoje konkurentske prednosti temelje na sposobnostima i potencijalima svojih zaposlenih, od kojeg ovisi konkurentska sposobnost i vrijednost gospodarskog subjekta.
Budući da djelovanje menadžmenta ljudskih potencijala treba shvaćati kao proces koji zahvaća svaku aktivnost i funkciju u poduzeću, ovaj predmet daje teorijski pregled suvremenih spoznaja o području upravljanja ljudskim potencijalima unutar poslovnih organizacija.

 

Sadržaj

Značaj ljudskih potencijala u suvremenom poslovnom okruženju;
Faktori upravljanja ljudskim potencijalima;
Planiranje ljudskih potencijala;
Usklađivanje ponude i potreba ljudskih potencijala;
Utvrđivanje zahtjeva posla i analiza posla;
Selekcijski proces;
Pretpostavke kvalitetne selekcije;
Radno ponašanje i radna uspješnost;
Motiviranje;
Kreiranje sustava nagrađivanja;
Razvoj ljudskog potencijala;
Razvoj znanja, vještina i kompetencija i upravljanje znanjem;
Obrazovanje i razvoj karijere

 

Ishodi učenja

I1 – Kreirati plan ljudskih potencijala utemeljen na relevantnim obilježjima okruženja i strategije gospodarskog subjekta.
I2 – Pripremiti podatke, instrumente i cjelokupni proces zapošljavanja.
I3 – Osmisliti sustav procjene potreba i plan operacionalizacije profesionalnog razvoja.
I4 – Ocijeniti sustav motivacije.
I5 – Konstruirati sustav procjene uspješnosti na radu.
I6 – Evaluirati ciljeve obrazovanja i plan upravljanja karijerom.

 

Obavezna literatura

1. Gutić, D., Horvat. Đ., Jurčević, M.: Menadžment ljudskih potencijala u teoriji i primjeni, 2018, Effectus, Zagreb

Zanima te kako izgleda ovaj kolegij? Saznaj iz prve ruke!

"

Ciljevi:

Ciljevi
Ljudi, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo u središtu su menadžmenta ljudskih potencijala. Ljudski resursi su glavna konkurentska prednost na globalnom tržištu. Ljudski potencijali jedan su od temeljnih čimbenika uspjeha poduzeća. A kvaliteta obavljenog posla ovisi o kvaliteti ljudi koji ga obavljaju, stoga danas kvalitetni zaposlenici predstavljaju ključnu konkurentsku prednost svakog gospodarskog subjekta. Organizacije koje osmišljeno pristupaju upravljanju ljudskim potencijalima svoje konkurentske prednosti temelje na sposobnostima i potencijalima svojih zaposlenih, od kojeg ovisi konkurentska sposobnost i vrijednost gospodarskog subjekta. Budući da djelovanje menadžmenta ljudskih potencijala treba shvaćati kao proces koji zahvaća svaku aktivnost i funkciju u poduzeću, ovaj predmet daje teorijski pregled suvremenih spoznaja o području upravljanja ljudskim potencijalima unutar poslovnih organizacija.
Sadržaj
Značaj ljudskih potencijala u suvremenom poslovnom okruženju; Faktori upravljanja ljudskim potencijalima; Planiranje ljudskih potencijala; Usklađivanje ponude i potreba ljudskih potencijala; Utvrđivanje zahtjeva posla i analiza posla; Selekcijski proces; Pretpostavke kvalitetne selekcije; Radno ponašanje i radna uspješnost; Motiviranje; Kreiranje sustava nagrađivanja; Razvoj ljudskog potencijala; Razvoj znanja, vještina i kompetencija i upravljanje znanjem; Obrazovanje i razvoj karijere
Ishodi učenja
I1 - Kreirati plan ljudskih potencijala utemeljen na relevantnim obilježjima okruženja i strategije gospodarskog subjekta.
I2 - Pripremiti podatke, instrumente i cjelokupni proces zapošljavanja.
I3 - Osmisliti sustav procjene potreba i plan operacionalizacije profesionalnog razvoja.
I4 - Ocijeniti sustav motivacije.
I5 - Konstruirati sustav procjene uspješnosti na radu.
I6 - Evaluirati ciljeve obrazovanja i plan upravljanja karijerom.
Obavezna literatura
1. Gutić, D., Horvat. Đ., Jurčević, M.: Menadžment ljudskih potencijala u teoriji i primjeni, 2018, Effectus, Zagreb 2. prezentacije s predavanja

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.