EFFECTUS VELEUČILIŠTE – SPORAZUMI O POSLOVNOJ SURADNJI

POSLOVNI PARTNERI

 

 • AUTOKLUB SIGET

 • CARINSKI SINDIKAT HRVATSKE

 • CROATIA BANKA d.d.

 • DELOITTE d.o.o.

 • FINA

 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 • FOREO ADRIA d.o.o.

 • HEMCO d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu

 • Hrvatske autoceste d.o.o.

 • Hrvatske ceste d.o.o.

 • Hrvatske vode

 • HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

 • HRVTSKA OBRTNIČKA KOMORA

 • HP – HRVATSKA POŠTA d.d.

 • JANAF d.d.

 • KANDIT d.o.o.

 

 

 

 • KentBank

 • Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.

 • NARODNE NOVINE d.d.

 • NEZAVISNI SINDIKAT “SOLIDARNOST”

 • Opći sindikat MUP-a

 • PERUTNINA PTUJ – PIPO d.o.o.

 • POSLOVNO UČILIŠTE EFFECTUS

 • PZ JabukaHR

 • SAPONIA d.d.

 • SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE

 • SINDIKAT POREZNA UPRAVE HRVATSKE

 • TRIGLAV OSIGURANJE d.d.

 • Ured za podršku d.o.o.

 • VAILLANT d.o.o.

 • ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Želite li postati poslovni partner EFFECTUS veleučilišta?

Javite se Centru karijera na mail: bdeanovic@effectus.com.hr

Pogodnosti poslovnih partnera:

Popusti na školarinu

Gostujuća predavanja vaših zaposlenika

Stručna praksa naših studenata

Održavanje radionica za poslovne partnere

Pravo na promidžbu

Razvijanje zajedničkih projekata