Nastavnici

sguticm@effectus.com.hr

Predmeti

i

Karijera i organizacija

i

Praktikum u ljudskim potencijalima

i

Temeljne funkcije upravljanja

i

Upravljanje ljudskim potencijalima

i

Strategijski menadžment

i

Organizacijsko ponašanje

dr. sc. Sanja Gutić Martinčić

Predavač

Rođena 25. kolovoza 1979. godine u Makarskoj. Diplomirala je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon više od 10 godina rada u sektoru turizma, upisuje poslijediplomski doktorski studij na Univerzitetu modernih znanosti CKM Mostar. U studenom 2019. godine stječe titulu doktora znanosti, obranivši rad na temu „Uloga ogranizacija u razvitku karijere zaposlenih“.

Od listopada 2018. zaposlena je kao predavač na EFFECTUS poduzetničkim studijima u Zagrebu, u punom radnom vremenu. Na istom studiju izvodila je nastavu i kao vanjski suradnik od akademske godine 2017/2018.

Autorica je 5 knjiga, od kojih je većina iz oblasti ljudskih potencijala.

Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a autorica je brojnih zapaženih radova iz područja menadžmenta koji su objavljeni u zbornicima radova međunarodnih konferencija te domaćim stručnim i znanstvenim publikacijama.