Odbor za kvalitetu

Nadležno tijelo sustava za osiguranje kvalitete na EFFECTUS-u je Odbor za kvalitetu. Odbor djeluje u koordinaciji s ostalim tijelima i službama EFFECTUS-a, a odgovoran je za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u svim područjima djelovanja EFFECTUS-a. Odbor ujedinjuje i koordinira sve aktivnosti vezane za kvalitetu te ima slobodu prilagodbe postupaka sustava za kvalitetu sukladno potrebama EFFECTUS-a.

Odbor ima deset članova.
Radom Odbora za kvalitetu rukovodi predsjednik Odbora za kvalitetu. Predsjednika Odbora za kvalitetu imenuje i razrješuje Uprava EFFECTUS-a na prijedlog dekana. Imenovanje se daje na neodređeno vrijeme, do razrješenja.

Jedan član Odbora je stručni suradnik za kvalitetu. Stručnog suradnika za kvalitetu imenuje i razrješuje predsjednik Odbora. Stručni suradnik za kvalitetu pomaže Predsjedniku Odbora u upravljanju radom Odbora i zadužen je za upravljanje dokumentacijom kvalitete.

Prodekan na nastavu i studijske programe član je Odbora za vrijeme dok mu traje mandat.

Ostali članovi Odbora su:
1. predstavnik nastavnika koji su u radnom odnosu s EFFECTUS-om
2. predstavnik nastavnika koji su vanjski suradnici EFFECTUS-a
3. predstavnik ALUMNI zajednice završenih studenata EFFECTUS-a
4. predstavnik studenata EFFECTUS-a
5. predstavnik administrativno-tehničkog osoblja EFFECTUS-a
6. predstavnik poslovne zajednice – ekspert za sustave kvalitete
7. predstavnik zajednice gospodarskih subjekata s kojima EFFECTUS ima sklopljen sporazum o suradnji ili kod kojih studenti EFFECTUS-a obavljaju stručnu praksu.

Ostale članove Odbora imenuje i razrješuje Uprava EFFECTUS-a na prijedlog predsjednika Odbora. Imenovanje se daje na neodređeno vrijeme, do razrješenja.