Datum početka: listopad 2021.

Voditelj programa

Voditelj programa

 • mr.sc. Marija Kalinić

PREDAVAČI NA PROGRAMU:

 • izv.prof.dr.sc. Đuro Horvat
 • prof.dr.sc. Marinko Jurčević
 • doc.dr.sc. Robert Kopal
 • mr.sc. Maja Crnjak, MBA
 • mr.sc. Marija Kalinić
 • Hrvojka Kutle, prof. psih.
 • Jelena Jelušić, prof.psih.
 • Jasmina Tofant Reljić, prof.psih.
 • Darko Milković mag.iur.
 • Daria Korkut mag. angl.
 • Ivan Božajić struč.spec.ing.sec.

 

 

Dopusnica

Program usavršavanja za poslove Voditelj/ica ljudskih potencijala izvodi Poslovno učilište Effectus uz dopusnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja klasa: UP/I-602-07/17-03/00141, ur. br.: 533-25-17-0005.

Nastavne cjeline i podcjeline

 • Organizacija i izazovi u upravljanju ljudskim potencijalima u digitalnom dobu
  • Ustroj i organizacija upravljanja ljudskim potencijalima
  • Od digitalnih ljudskih potencijala do ljudskih potencijala digitalnog doba
  • “Analiza socijalnih mreža”
 • Analiza radnih mjesta, pribavljanje i selekcija zaposlenika
  • Analiza i sistematizacija radnih mjesta
  • Kompetencijski model ULJP
  • Pribavljanje zaposlenika
  • Employer branding u funkciji pribavljanja zaposlenika i jačanja image-a tvrtke
  • Selekcija
 • Upravljanje karijerom zaposlenika i radnom učinkovitošću
  • Procjena obrazovnih potreba organizacije
  • Profesionalno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika
  • Razvoj karijere zaposlenika
  • Procjena radne učinkovitosti
 • Mjerenje radne uspješnosti u ljudskim potencijalima
  • Mjerenje u ljudskim potencijalima – strateški pristup upravljanju ljudskim potencijalima
  • Postupak mjerenja u ULJP
 • Poslovna izvrsnost
  • Poslovna izvrsnost i NLP (NeuroLingvističko Programiranje)
  • NLP alati i tehnike i mogućnosti njihove primjene u ljudskim potencijalima
 • Organizacijsko ponašanje
  • Osobnost i organizacija
  • Radno ponašanje
  • Sustavi motiviranja i nagrađivanja zaposlenika
  • Organizacijska kultura
  • Timski rad
 • Temeljna načela radnog prava i pravila zaštite na radu
  • Zasnivanje i sadržaj individualnog radnog odnosa
  • Prestanak individualnog radnog odnosa
  • Zaštita na radu
  • Osposobljavanje radnika
 • Vođenje kreativnog tima
  • Kognitivna ograničenja
  • Inovacijski motor
  • Tehnike kreativnog mišljenja
  • Upravljanje ljudskim potencijalima u kriznim situacijama (primjer COVID 19

Trajanje programa

Fond sati: Program u trajanju od 165 sati ostvaruje se konzultativno-instruktivnom nastavom prema predviđenom rasporedu.  

Vrijeme održavanja:

Ponedjeljak: 17.00 – 20.15 sati

Srijeda: 17.00 – 20.15 sati

 

Kompetencije nakon završetka programa

 • Procijeniti značaj ljudskog kapitala i izazove upravljanja ljudskim potencijalima u digitalnom dobu
 • Provesti analizu radnih mjesta i postupak pribavljanja i selekcije zaposlenika
 • Kreirati plan upravljanja karijerom i radnom učinkovitošću
 • Dizajnirati employer branding aktivnosti i postupak mjerenja uspješnosti u ljudskim potencijalima
 • Upotrijebiti tehnike neurolingvističkog programiranja u ljudskim potencijalima
 • Identificirati čimbenike unutarnjeg i vanjskog utjecaja na radno ponašanje
 • Primijeniti načela radnog prava i pravila zaštite na radu
 • Identificirati potrebe i specifičnosti kreativnog tima

Uvjet upisa

Program usavršavanja za poslove voditelj/ica ljudskih potencijala može upisati osoba koja:

– Ima navršenih 18 godina života

– Ima završenu minimalno Višu stručnu spremu odnosno minimalno stečeno 120 ECTS bodova i naziv prvostupnik/ica

 

Završetak programa

Nakon završetka programa za poslove voditelj/ica ljudskih poteencijala, polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju, te Certifikat ISO 29993: 2010  Quality Management, na hrvatskom i engleskom jeziku, što osigurava mobilnost znanja i potvrdu stečenih kompetencija.

 

Iznos školarine

 • Mogućnost plaćanja u tri rate bez kamata

  O programu

  U današnjem svijetu i uvjetima poslovanja koji nikad nisu bili zahtjevniji i neizvjesniji, upravljanje ljudskim potencijalima je jedno od najvažnijih strateških pitanja svake organizacije – bez obzira na veličinu i djelatnost.

  Osim promjena i neizvjesnosti kojima smo stalno izloženi, kompleksnosti upravljanja  ljudskim potencijalima znatno doprinose i kretanja na tržištu rada, te raznolikost radne snage i međugeneracijska različitost.

  Zdrava organizacijska kultura i komunikacija, ravnoteža poslovnog i privatnog života, povremeni rad od kuće, beneficije koje nisu nužno financijske, profesionalni i osobni rast i razvoj i još puno toga, odlike su poželjnog radnog okruženja koje je sve više standard, a sve manje iznimka.

  U takvim novim uvjetima poslovanja, koje najbolje definira kratica VUCA (V-Volatility/ nepostojanost; U-Uncertainty/neizvjesnost; C-Complexity/kompleksnost; A-Ambiguity/ dvosmislenost), funkcija ljudskih potencijala dobiva jednu posve novu dimenziju.

  Uz tradicionalne HR poslove (zapošljavanje, praćenje radne uspješnosti, kadrovsku administraciju…), najvažnija zadaća HR-a postaje stalni razvoj organizacije i svih njenih zaposlenika, sa svrhom otvorenosti novim načinima poslovanja i života uopće.

  Svijet današnjice je podijeljen između onih koji uče (growth mindset) i onih koji ne uče (fixed mindset), a budućnost sasvim sigurno pripada onima koji uče i za nju se pripremaju.

  Da bi funkcija ljudskih potencijala zaista mogla odgovoriti ovim izazovima, mora i sama biti dobro strukturirana, organizirana i stručno osposobljena.

  Imajući ovo na umu, kreirali smo program koji HR stručnjacima i svima koje HR zanima, nudi suvremene spoznaje i najbolje HR prakse (domaće i strane), te ih osposobljava za kompetentno i samostalno organiziranje i vođenje funkcije ljudskih potencijala.

  Polaznici našeg programa Voditelj/ica ljudskih potencijala dobivaju vrlo konkretna znanja i alate, kako za pribavljanje, selekciju i zapošljavanje novih zaposlenika, tako i za njihov stalni razvoj, motivaciju i zadržavanje. Osim toga, kroz suvremene i inovativne načine rada i poučavanja, polaznici razvijaju i svoju inovativnost i otvorenost novom i drugačijem, osnažujući se za kreiranje i razvoj HR prakse u čijem fokusu je pozitivno, učinkovito i inspirativno radno iskustvo svih zaposlenika u organizaciji.

  Garancija kvalitete ovog programa su predavači – stručnjaci s bogatim praktičnim i istraživačkim iskustvom u području upravljanja ljudskim potencijalima, koje vrlo profesionalno, inovativno i nesebično prenose.

  Cijena studija i načini financiranja

  Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

  Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

  Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
  Uvijek smo ti na raspolaganju.

  Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

  Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.