Voditelj/ica usklađenosti poslovanja – compliance

Datum početka: 25. listopada 2022.

Cilj radionice

Program za voditelja/voditeljicu usklađenosti poslovanja namijenjen je svima koji u okviru svojeg radnog mjesta ili položaja u gospodarskom subjektu imaju dužnost osiguravanja kontinuirane usklađenosti poslovanja sa zakonskim i drugim normama (GDPR, Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti itd.).

Sadržaj programa osmišljen je uvažavajući presudnu važnost koju usklađenost sa normama i zahtjevima nadležnih tijela ima u suvremenom poslovanju.

Osiguravanje usklađenosti poslovanja je trajan proces, a učinkovito izgrađen sustav unutar poslovne organizacije minimizirat će sve rizike poslovanja koje mogu dovesti do kršenja zakona ili postupanja suprotno zahtjevima regulatora.

Nastavne cjeline

UVOD U OSIGURAVANJE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA

 • Važnost usklađenog poslovanja pravnih subjekata
 • Procesna orijentacija organizacije (knjiga procesa)
 • Uspostava sustava korporativnog upravljanja i implementacija poslovne etike

 

FUNKCIJA OSIGURAVANJA USKLAĐENOSTI POSLOVANJA

 • Izgradnja unutarnjeg sustava osiguranja usklađenosti poslovanja
 • Identifikacija i vrednovanje rizika (registar rizika-operativni i strateški) i opasnosti za usklađeno poslovanje
 • Strategija upravljanja rizicima
 • Suradnja sa regulatorima

 

ULOGA I DUŽNOST SLUŽBENIKA ZA USKLAĐENOST

 • Integracija Koordinatora FMC, risk menadžera, menadžera za strateška planiranja, GDPR menadžera, menadžera ISO 37001, ISO 9001, osobe za nepravilnosti i osobe nadležne za realizaciju prava na pristup informacijama)
 • Položaj službenika za usklađenost unutar poslovne organizacije
 • Službenik za usklađenost u javnom sektoru

 

USKLAĐENOST POSLOVANJA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

 • Odgovornosti i dužnosti uprave trgovačkog društva za usklađeno poslovanje

–     Odgovornosti i dužnosti nadzornog odbora trgovačkog društva za usklađeno

poslovanje

 

POSEBNA PODRUČJA USKLAĐENOSTI

 • Usklađenost poslovanja sukladno internim aktima organizacije
 • Usklađenost poslovanja u radnopravnim odnosima
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 • GDPR i zaštita osobnih podataka
 • Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
 • Zakon o pravu na pristup informacijama
 • Zakon o sprečavanju sukoba interesa
 • Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
 • Antikorupcijska strategija RH i akcijski planovi (integracija ISO 37001 u usklađenost poslovanja s naglaskom na koruptivne rizike i obrada istih)

 

APLIKACIJA ZA OPERATIVNI RAD

 • Izrada aplikacije za rad i praćenje integriranog sustava
 • Obuka službenika za usklađenost

Plan izvještavanja sa distributivnom listom izvještaja

PROGRAM SE IZVODI PREMA SADRŽAJU NORME ISO 37001

Kome je radionica namijenjena?

 • Članovima društava, sadašnjim i budućim članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća
 • Sadašnjim i budućima članovima uprave, direktorima i izvršnim direktorima te ravnateljima ustanova
 • Suradnicima uprava i ravnatelja
 • Osobama koje su u okviru svojeg radnog mjesta ili položaja zadužene za osiguravanje usklađenog poslovanja 

Sadržaj radionice

 • Uvod u osiguravanje usklađenosti poslovanja
 • Funkcija osiguravanja usklađenosti poslovanja
 • Uloga i dužnost službenika za usklađenost
 • Usklađenost poslovanja u trgovačkim društvima
 • Posebna područja usklađenosti
 • Aplikacija za operativni rad

Trajanje radionice

Predavanja u fondu od 44 sata održavaju se svakoga utorka i srijede od 17.00 – 20.15 sati na adresi Vlaška 94, Zagreb, Poslovno učilište Effectus

Voditelj programa:

dr.sc.  Vedran Ceranić

Završetak programa

Nakon završetka programa polazniku se izdaje Certifikat ISO 29993:2017 Quality Managment na hrvatskome i engleskome jeziku, što osigurava potvrdu stečenih kompetencija i mobilnost znanja.

 

Raspored i mjesto održavanja

in-house ili Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb , termini izvođenja po dogovoru

 

Polaznici će savladati ishode
 • Utvrditi usklađenost poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih i fizičkih osoba s mjerodavnom regulativom
 • Provesti analizu rizika poslovanja
 • Osmisliti unutarnji sustav osiguranja usklađenosti poslovanja
 • Odrediti uloge i dužnosti odgovorne osobe za usklađenost poslovanja
 • Upotrijebiti interne mehanizme osiguranja usklađenosti u svrhu otklanjanja rizika poslovanja
 • Identificirati odgovornosti organa trgovačkih društava za usklađeno poslovanje društva
 • Primijeniti pravila pojedinih posebnih područja usklađenosti u svakodnevnom poslovanju
 • Izraditi plan izvještavanja integriranog sustava
Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristiti različite metode poučavanja:

 • Igranje uloga
 • Simulacije
 • Individualni i grupni rad
 • Razne upitnike
 • Razmjenu znanja i iskustva
 • Demonstracije
 • Diskusije
Predavači
 • akademik Jakša Barbić, HAZU
 • prof dr. sc. Hrvoje Markovinović
 • izv. prof.dr.sc. Robert Kopal
 • doc. dr.sc. Ante Orlović
 • dr.sc. Vedran Ceranić
 • dr.sc. Silvija Vig
 • dr.sc. Natalija Una Parlov
 • dr.sc. Željko Krpan
 • mr.sc. Blaženka Eror Matić
 • Darko Milković, mag.iur.
 • Ante Biluš, dipl.iur.
Cijena
 • za jednokratnu uplatu 10 % popusta na ukupan iznos školarine
 • svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupan iznos školarine
 • alumni klub Effectus poduzetnički studiji ostvaruje 50% popusta na ukupan iznos školarine
 • Alumni klub Poslovnog učilišta EFFECTUS ostvaruje 10% popusta na ukupan iznos školarine
Kontakt

Ostajemo uvjereni da će kvaliteta programa iz priloga biti prepoznata, a u slučaju bilo kakvih pitanja slobodno se možete obratiti voditeljici programa cjeloživotnog obrazovanja Poslovnog učilišta EFFECTUS, Ivani Krakan, struč.spec.oec.,Ph.D.C. na e-mail: ikrakan@effectus.com.hr ili broj mobitela: 091/2080-067, odnosno voditelju programa Voditelj/ica usklađenosti poslovanja (compliance) dr.sc. Vedranu Ceraniću na e-mail: vceranic@effectus.com.hr ili broj mobitela 095/3898-386.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.