Nastavnici Robert Kopal
Darija Korkut

Asistenti Iris Kulik Bokun

ECTS bodovi 4

Sati predavanja 30

Sati vježbe 30

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

Ciljevi

Od studenata se očekuje da razviju:
a) opće kompetencije
razumjeti važnost divergentnog načina razmišljanja u različitim segmentima života
prilagođavati se promjenama i zahtjevima radne okoline
učinkovito surađivati u projektnim timovima
primijeniti stečena znanja i dati svoj (kreativni) doprinos rješavanju kompleksnih problema.
b) specifične kompetencije
identificirati ključne pojmove važne za razvoj kreativnosti i primjenu inovativnih rješenja u različitim područjima života i poslovanja
prepoznati i opisati problem kognitivnih ograničenja i kreativnih blokada u rješavanju poslovnih problema i poslovnom odlučivanju
primjenjivati znanja i vještine iz područja kreativnih tehnika u rješavanju poslovnih problema i poslovnom odlučivanju.

 

Sadržaj

Što je kreativnost i zašto je važna?
Testovi kreativnosti
Instinktivne mentalne osobine
Kognitivna ograničenja
Kreativne blokade
Tina Seelig: Innovation Engine
Vježbe kreativnog razmišljanja
Uvod u kreativne tehnike
Linearne tehnike
Intuitivne tehnike
Tehnike grupne inteligencije

 

Ishodi učenja

I1 – Identificirati i usporediti različite teorije i uloge kreativnosti
I2 – Argumentirati mišljenje o razlozima korištenja kreativnih tehnika u rješavanju (kompleksnih poslovnih) problema
I3 – Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe A
I4 – Izabrati opciju rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe B
I5 – Odabrati način rješavanja poslovnih problema intuitivnim tehnikama
I6 – Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema tehnikama grupne inteligencije

 

Obavezna literatura

Korkut, D. i Kopal, R. (2018): Kreativnost 4.0: evolucija i revolucija, Zagreb: Visoko učilište Effectus.

Zanima te kako izgleda ovaj kolegij? Saznaj iz prve ruke!

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije • prilagoditi se različitim zahtjevima okoline • učinkovito surađivati u projektnim timovima. • primijeniti stečena znanja i dati svoj doprinos rješavanju kompleksnih poslovnih problema i poslovnom odlučivanju primjenom analize socijalnih mreža. b) specifične kompetencije • iskoristiti različite mogućnosti primjene analize socijalnih mreža unutar poslovnog subjekta u različitim područjima poslovanja • analizirati strukture mreža te položaj i važnost subjekata i veza unutar mreže • identificirati mogućnosti različitih softwarea u analizi socijalnih mreža. • primjenjivati znanja i vještine iz područja analize socijalnih mreža unutar poslovnog subjekta, uključujući područja telekomunikacija, marketinga, financija, razvoja i istraživanja itd.
Sadržaj
UVOD U MREŽNU ANALIZU • Što su mreže i kako nastaju • Tipovi mreža koje susrećemo • Osnovne tehnike izrade i analize karte povezanosti ANALIZA SOCIJALNIH MREŽA • Što je to analiza socijalnih mreža (SNA) i ciljevi • Prikaz osnovnih mjera kojima se opisuje mreža • Metrike dijametar i gustoća. Metrike centraliteta – degree, closenes • Metrike centraliteta – betweenness. Centraliziranost mreže. UVOD U CRM, TRADICIONALNI CRM • Što je CRM i osnovne ideje CRM-a • Marketinški koncept kao temelj CRM-a • Komponente CRM-a • Zašto poslovne organizacije trebaju implementirati CRM • Razrada komponenti CRM-a po segmentima • Prikaz tipičnih faza implementacije s fokusom na podjelu očekivanih zadaća koje mogu olakšati ili onemogućiti implementaciju SOCIJALNI CRM • Definiranje što je to socijalni CRM i osnovni principi • Razumijevanje razlika tradicionalnog CRM-a i socijalnog CRM-a • Kako odrediti prioritete i resurse kod implementacije socijalnog CRM-a • Razrada ciljeva kod implementacije socijalnog CRM-a ANALIZA GRUPIRANOSTI U MREŽI • Podgraf. Dijade, trijade. Tranzitivnost. • Klika. Koeficijent grupiranja. • Homofilija i koeficijent asortativnosti. • Analiza grupiranosti u mreži s većim brojem entiteta FUNKCIONALOSTI SOFTVERA ZA ANALIZU SOCIJALNIH MREŽA - Gephi • Upoznavanje s više vrsta softvera koji se koriste za analizu i vizualizaciju socijalnih mreža • Fokusiranje na specifične funkcionalnosti prikazanih softvera • Upoznavanje s preduvjetima, instalacijom, pokretanjem i mogućnostima softvera Gephi. • Učitavanje i prikaz mreže unutar softvera Gephi. • Korištenje osnovnih funkcionalnosti za grafičku obradu podataka - Gephi. • Izračunavanje metrika unutar softvera - Gephi. • Vizualna obrada podatka na osnovu izračunatih metrika - Gephi. • Filtriranje odaranih podataka i izračun metrika. - Gephi FUNKCIONALOSTI SOFTVERA ZA ANALIZU SOCIJALNIH MREŽA - NodeXL • Upoznavanje s preduvjetima, instalacijom, pokretanjem i mogućnostima softvera NodeXL. • Učitavanje i prikaz mreže unutar softvera NodeXL. • Izračun i prikaz metrika - NodeXL. • Korištenje funkcionalnosti za grafičku obradu podataka - NodeXL. • Vizualizacija i obrada podataka na grafu - NodeXL. • Upotreba podatka s društvenih mreža (Facebook, Twitter i LinkedIn) u SNA - NodeXL. • Načini prikupljanja i pripreme podataka s društvenih mreža KORIŠTENJE DRUŠTVENIH MREŽA ZA SNA ANALIZU • Prikupljanje i priprema podatka za softversku analizu s profila na društvenim mrežama (Twitter) - NodeXL.. PRAKTIČNI PRIMJERI ANALIZE SOCIJALNIH MREŽA • Prikaz primjene izračuna metrika i softvera u poslovnom okruženju. • Prolazak kroz funkcionalnosti softvera za analizu SNA.
Ishodi učenja
I1 - Kritički prosuditi osnovne ciljeve mrežne analize i principe nastanka mreže.
I2 - Rangirati prema kompleksnosti distribucije veza više vrsta mreža koje se pojavljuju u prirodi.
I3 - Argumentirati mišljenje prilikom odabira mjera centraliteta u analizi mreža.
I4 - Preporučiti mjere prestiža i grupiranosti u mreži.
I5 - Preispitati razliku između tradicionalnog CRM-a i socijalnog CRM-a.
I6 - Odabrati specifične funkcionalnosti softvera korištenih tijekom predavanja.
Obavezna literatura
Kopal, R.; Korkut, D.; Krnjašić, S. (2016): Analiza (socijalnih) mreža: praktična primjena, Zagreb, Algebra d. o. o., Zagreb, IN2data d. o. o., Zagreb

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.