Bihevioralne financije

Asistenti

ECTS bodovi 4

Sati predavanja 14

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Bihevioralne financije istražuju i objašnjavaju način i razloge donošenja partikularnih financijskih odluka i razloge, posebice u dijelu koji se ne može objasniti na odgovarajući način kroz perspektivu tradicionalnih financija. Svi sudionici na tržištu kapitala su u većoj ili manjoj mjeri, bez obzira na iskustvo i ekspertizu, podložni bihevioralnim prostranostima. Svijet financija je prožet s različitim subjektivnim faktorima koje se ne mogu objasniti matematičkim formulativnim pristupima. Bihevioralne financije omogućuju uvid u to na koji način emocionalne pristranosti i kognitivne pogreške mogu utjecati na individualne percepcije i investicijske odluke. Kao posljedica, znanje o bihevioralnim financijama mogu pomoći u razumijevanju ciljeva investitora i utvrđivanje nekonzistentnosti u procesu donošenja investicijskih odluka. Bihevioralne financije također omogućuju dubinski pogled u neka bitna pitanja poput tržišnih anomalija. S obzirom na navedeno, cilj predmeta je da studenti poimaju integraciju bihevioralnog i tradicionalnog pristupa financijama kao onom pogledu koji vodi k boljem rezultatu negoli rezultatu koji se postiže primjenom samo jednog od ova dva pristupa.
Sadržaj
Bihevioralni i tradicionalna pogled na financije, Proces i teorije donošenja financijskih odluka, Pogled na ponašanja na financijskim tržištima, Klasifikacija bihevioralnih prostranosti u financijama i kognitivne pogreške, Emocionalne pristranosti u financija, Investicija politika i alokacija imovine u kontekstu portfolio odluka, Primjena i ograničenja klasifikacije investitora u tipove osobnosti, Utjecaj bihevioralnih faktora na odnos investicijskog savjetnika i investitora, Utjecaj bihevioralnih faktora na konstrukciju portfelja, Bihevioralne financije i projekcije analitičara, Utjecaj bihevioralnih financija na ponašanje na financijskim tržištima.
Ishodi učenja
I1 - Usporediti poglede tradicionalnih i biheviorističkih financija te sučeliti teorije očekivanih koristi i prospektne teorije u procesu donošenja investitorskih odluka.
I2 - Obraniti stav o učincima koje kognitivna ograničenja i ograničena racionalnost imaju na proces donošenja investitorskih odluka.
I3 - Usporediti poglede tradicionalnih i biheviorističkih financija na konstrukciju portfelja i ponašanje tržišta kapital.
I4 - Ocijeniti utjecaj bihevioralnih pristranosti na proces donošenja investicijskih odluka o alokaciji imovine i donošenje preporuka za izbjegavanje njihovih efekata.
I5 - Evaluirati primjenu i ograničenja klasifikacije investitora u tipove osobnosti.
I6 - Preispitati na koji način bihevioralni faktori utječu na proces konstrukcije portfelja, analitičke projekcije i na karakteristike tržišta koje se ne može objasniti tradicionalnim financijama.
Obavezna literatura
CFA Institute, Behavioral Finance, Individual Investors, and Institutional Investors, CFA program Curriculum 2018, Level III, Vol. 2

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.