Bihevioralne javne politike

Nastavnici Ratka Jurković

Asistenti

ECTS bodovi 4

Sati predavanja 28

Sati vježbe 14

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj ovog kolegija je podići svijest o rastućem utjecaju bihevioralne znanosti na kreiranje javnih politika. Uvidi iz bihevioralnih znanosti ponajprije se primjenjuju na razini provedbe javnih politika, ali sve se češće koriste i za njihovo oblikovanje. Kroz kombinaciju teorije i praktičnih primjera ovaj predmet uči najvažnijim primjenama bihevioralne znanosti na razvoj i provedbu javnih politika. Tijekom kolegija studenti će se upoznati s osnovnim konceptima bihevioralne znanosti / bihevioralne ekonomije. Kroz fokusiranje na primjere javnih politika, studente se potiče da razmisle o načinu na koji čimbenici ponašanja, poput kognitivnih pristranosti, mogu utjecati na ishode politike, i, čineći to, razvit će poznavanje bihevioralnih objašnjenja za uspjeh i neuspjeh politike. Predmet ima za cilj pomoći studentima da shvate kako i zašto se tehnike ponašanja kojima je cilj poticati pojedince na ponašanje na određeni način integriraju u javnu politiku. Studenti se također potiču da razmotre konceptualna i praktična ograničenja poticanja i da se uključe u etičke implikacije manipuliranja ponašanjem kako bi se postigli ciljevi politike. Predmet isto tako kritički promišlja nove pravce javnih politika kroz ekonomiku sreće, "doughnut" ekonomiku i kritičku prosudbu tradicionalne metrike gospodarske uspješnosti.
Sadržaj
Uvod i temeljni konstrukti bihevioralnih javnih politika, Uloga države u bihevioralnim promjenama, Utjecaj poticanja na individualno ponašanje u kreiranju i implementiranju javnih politika (zdravlje, ekologija, obrazovanje, porezna politika), Etičke dileme korištenja poticanja, Ekonomika sreće, Doughnut ekonomija.
Ishodi učenja
I1 - Utvrditi područja koja obrađuje područje bihevioralnih javnih politika.
I2 - Interpretirati temeljne konstrukte bihevioralnih javnih politika.
I3 - Obrazložiti utjecaj javnih politika na odluke i ponašanje pojedinaca (1/2).
I4 - Obrazložiti utjecaj javnih politika na odluke i ponašanje pojedinaca (2/2).
I5 - Izvršiti evaluaciju suvremenih istraživanja i spoznaja iz područja bihevioralnih javnih politika ½.
I6 - Izvršiti evaluaciju suvremenih istraživanja i spoznaja iz područja bihevioralnih javnih politika 2/2.
Obavezna literatura
Polšek, D. (ur.) i Bovan, K (ur.) (2014): Uvod u bihevioralnu ekonomiju, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.