Nastavnici

ntutek@effectus.com.hr

Predmeti

i

Marketinško upravljanje i primjena

i

Menadžment znanja i inovacija

i

Tehnike i vještine vođenja

i

Poslovno planiranje

i

Pregovaračke vještine

i

Komunikacijske i prezentacijske vještine

i

Bihevioralni marketing

dr. sc. Natalia Tutek

Viši predavač

 

Rođena 19.01.1987. u Zagrebu. Završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorirala je na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radi u HPB d.d. marketing i razvoj novih proizvoda. U zvanju predavača na Visokom učilištu Effectus na predmetima Marketinško upravljanje i primjena, Menadžment znanja i inovacija, Tehnike i vještine vođenje, Marketing financijskih institucija.