Bihevioralni marketing

Asistenti

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije • razumjeti smisao i značaj digitalne i bihevioralne ekonomije te upotrebe bihevioralne znanosti u socijalnom marketingu • razlikovati ponašanje i donošenje odluka na razini pojedinca u odnosu na ponašanje i odlučivanje mase • primijeniti spoznaje o etičkim načelima pri upotrebi bihevioralne znanosti u strategijama socijalnog marketinga b) specifične kompetencije • segmentirati ciljnu skupinu na osnovu bihevioralnih pokazatelja i kreirati potrošačku personu • primijeniti teorije promjene ponašanja potrošača pri strateškom planiranju socijalnog marketinga • kritički prosuditi pozitivne i negativne učinke pojedine strategije socijalnog marketinga u odnosu na etička pitanja i regulatorna ograničenja • napraviti marketinšku strategiju i pratiti njenu učinkovitost sa strane konverzija i financijskih pokazatelja
Sadržaj
Bihevioralna znanost i socijalni marketing Ponašanje potrošača Kupovina, potrošnja i evaluacija Samopoimanje, motivacija, vrijednosti i životni stil Potrošači kao donositelji odluka - stavovi i promjena stava Segmentacija potrošača i socijalnih grupa Teorije promjene ponašanja potrošača u digitalnom okruženju Digitalna ekonomija i digitalne subkulture Integracija tradicionalnog i digitalnog marketinga Analiza bihevioralnih aspekata potrošačke persone i segmentacija Strateško marketinško planiranje i definiranje metrika Identifikacija socijalnih i bihevioralnih ciljeva i izrada strateškog plana Kultura i ponašanje potrošača, kulturalni aspekti europskih potrošača Etički aspekti korištenja bihevioralne znanosti u socijalnom marketingu Zaštita osobnih podataka i regulatorna ograničenja Definiranje omnikanalnog taktičkog modela u aspektima socijalnog marketinga Praćenje i evaluacija planova Budžetiranje
Ishodi učenja
I1 - Preispitati temeljne postavke o prirodi digitalne ekonomije i bihevioralne znanosti u kontekstu socijalnog marketinga.
I2 - Procijeniti značaj osnovnih počela socijalne psihologije u aspektima ponašanja pojedinaca i masa u digitalnom okruženju.
I3 - Utvrditi bihevioralni aspekt u strateškom planiranju socijalnog marketinga uz poznavanje teorija promjene ponašanja potrošača.
I4 - Kritički procijeniti bihevioralne aspekte potrošačke persone, socijalne i bihevioralne ciljeve, ciljnu skupinu i strateški marketinški plan.
I5 - Valorizirati 4P model u aspektima bihevioralnih pokazatelja u socijalnom marketingu. .
I6 - Kritički prosuditi etičke aspekte i regulatorna ograničenja korištenja bihevioralne znanosti u socijalnom marketingu pri strateškom planiranju
Obavezna literatura
Solomon, M. R.; Bamossy, G. J.; Askegaard, S.; Hogg, M. K. (2015). Ponašanje potrošača, Europska slika, 4. izdanje. Zagreb : Mate Kotler, P.; Kartajaya, H.; Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0 – Moving from Traditional to Digital. New Jersey : Wiley

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.