Socijalna psihologija i ekonomija

Nastavnici Krešimir Žnidar

Asistenti

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim procesima formiranja socijalnih stavova pojedinca i s psihologijskim mehanizmima koji određuju doživljaj socijalne okoline, povezujući ih s fenomenima utjecaja oglašavanja, persuazije i propagande na nastanak i promjenu stavova pojedinca, kao i osposobiti studente za etičku primjenu načela ekonomske propagande i persuazije.
Sadržaj
Uvod u socijalnu psihologiju • Pojam socijalne psihologije • Socijalizacija, socijalna percepcija i interakcija • Doprinosi spoznaja socijalne psihologije u ekonomskim znanostima • Značaj socijalnog utjecaja na kognitivno funkcioniranje, emocionalno doživljavanje i ponašanje pojedinca • Utjecaj socijalne okoline na pojedinca • Unutargrupni i međugrupni odnosi Normativne spoznaje eksperimentalne ekonomije i ekonomske psihologije • Koncept instrumentalne racionalnosti • Teorija racionalnog izbora: normativna teorije racionalnosti • Revidirana teorija spoznajnog nesklada • Uzroci i posljedice normativnog zaokreta Socio-psihološki faktori utjecaja na stavove • Priroda i podrijetlo stavova • Pojam, vrste i struktura stavova • Emocionalne, kognitivne i bihevioralne sastavnice stavova • Afektivni i bihevioralni faktori utjecaja na nastanak stavova Socijalni utjecaji na promjene stavova • Spoznajno zasnovani stavovi • Stavovi zasnovani na ponašanju • Snaga i pobudljivost stavova • Uvjeravajuća poruka i promjena stava Socio-psihološki aspekti ekonomske propagande i persuazije • Pojmovno određenje persuazije i propagande • Temeljne odrednice potrošačkog ponašanja - uloga motivacije i afektivnih procesa • Uloga persuazije i propagande u marektingu • Metodologija ispitivanja stavova i potreba potrošača • Implementacija rezultata istraživanje javnog mnijenja u oblikovanju propagandne kampanje Etički zahtjevi i etička načela ekonomske reklame i ekonomske propagande • Značaj poslovne i menadžerske etike u marketingu • Moć reklame i subliminalno oglašavanje • Etički principi prezentacije, promocije i ponude proizvoda • Socijalno poduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje • Načela Kodeksa oglašavanja i tržišnog komuniciranja Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje
Ishodi učenja
I1 - Procijeniti doprinos spoznaja iz socijalne psihologije u ekonomiji marketinga.
I2 - Kritički prosuditi teorijske spoznaje i koncepte ekonomske psihologije.
I3 - Preispitati emocionalne, kognitivne i bihevioralne sastavnice stavova.
I4 - Evaluirati ulogu socijalnih utjecaja na promjenu stavova.
I5 - Vrednovati socio-psihološke aspekte ekonomske propagande i persuazije.
I6 - Opravdati primjenu etičkih načela persuazivnog i propagandnog djelovanja u ekonomiji marketinga.
Obavezna literatura
Aronson, E., Wilson, T. D. , Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija, Mate d.o.o., Zagreb Bohner, G. (2003). Stavovi. U: M. Hewstone i Stroebe, W. Socijalna psihologija: europske perspektive. Slap: Jastrebarsko. str. 195-234

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.