Nastavnici

lidija.krizan@gmail.com

Predmeti

i

Psihologija kreativnosti

i

Psihologija osobnosti i organizacije

i

Socijalna psihologija i ekonomija

mr. sc. Lidija Križan

Predavač

Diplomirala psihologiju 1996. god. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2002. god. na istom fakultetu magistrirala psihologiju. Dugi niz godina radi na rukovodećim pozicijama u području ljudskih potencijala. Završila brojne stručne seminare iz područja psihologije, ljudskih potencijala i menadžmenta. Predavala na brojnim radionicama s područja psihologije i ljudskih potencijala. Autorica nekoliko stručnih članaka s temom ljudskih potencijala i psihologije.