Statističke metode za bihevioralne znanosti

Nastavnici Višnja Jurić

Asistenti Ivan Žilić

ECTS bodovi 4

Sati predavanja 14

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj predmeta Statističke metode za bihevioralne znanosti je upoznati studente sa setom statičkih metoda i alata koje omogućavaju bolje razumijevanje podataka u kontekstu društvenih i bihevioralnih znanosti. Točnije, unutar premeta studenti će biti izloženi osnovnim pojmovima deskriptivne i inferencijalne statistike poput srednjih vrijednosti, mjera disperzije, vjerojatnosti, osnovnih statističkih distribucija, korelacije, regresije, logističke regresije, usporedbe prosjeka, analize kovarijance i faktorske analize. Velik naglasak je na primjeni samih metoda na stvarnim problemima i podacima, što omogućuje studentima razumijevanje konteksta i prirodu pitanja unutar kojih je statistička analiza korisna. Sve navedene metode biti će detaljno implementiranje u otvorenom statističkom programu R.
Sadržaj
Uvod u statističku analizu Podaci - što i kako mjeriti Analiza podataka: distribucije, centri i disperzije distribucije Primjeri statističkog modeliranja Korelacije Koeficijent korelacije i intervali pouzdanosti Bivarijatna korelacija, Pearson i Spearman indeksi. Parcijalna korelacija. Testiranje hipoteza Regresija Pretpostavke jednostavne regresije, interpretacija, vizualna reprezentacija Višestruka linearna regresija Regresijska dijagnostika Logistička regresija Razlika u odnosu na linearnu regresiju, priroda prikladnih podataka. Pretpostavke i dijagnostika Multinomijalna logistička regresija Usporedba dvaju ili više prosjeka; metode ANOVA; faktorska analiza. Primjena svih metoda i alata u otvorenom statističkom programu R.
Ishodi učenja
I1 - Procijeniti prednosti i ograničenja naučenih deskriptivnih i inferencijalnih alata.
I2 - Povezati znanja iz ostalih kolegija sa statističkim načinom razmišljanja.
I3 - Evaluirati kvalitetu tuđih statističkih analiza.
I4 - Kreirati vlastita pitanja unutar bihevioralnih znanosti na koja se može empirijski odgovoriti.
I5 - Kreirati hipoteze koje se mogu statistički testirati.
I6 - Kreirati vlastite računalne kodove koji implementiraju statističke metode.
Obavezna literatura
Osnovnu literatura za polaganje ispita čine prezentacije s predavanja (i vježbi), koje će biti dostupne u sustavu digitalne referade, i koje će se temeljiti na: Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). Discovering statistics using R. Sage publications.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.