Nastavnici

vjuric@effectus.com.hr

Predmeti

i

Financijska matematika

i

Osnove statistike

i

Osnove matematike

i

Metodologija znanstveno istraživačkog rada

i

Primijenjena ekonometrija – praktikum

i

Statističke metode za bihevioralne znanosti

dr. sc. Višnja Jurić

Viši predavač

 

Dr. sc. Višnja Jurić rođena je u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu (MIOC) te Filozofski fakultet u Zadru, odjel prirodoslovno-matematičkih znanosti u Splitu, smjer matematike i računarstva. Diplomirala je u prosincu 1990. godine.

Godine 1991. započinje raditi kao profesor matematike i računarstva u Graditeljskoj i grafičkoj školi u Splitu, a deset godina poslije, u studenom 2000. godine odlazi u SAD na poslijediplomski studij Primijenjene matematike (Applied Mathematics) na University of Nevada, Reno (UNR), gdje 2003. magistrira s tezom Asymmetric Double Weibull Distribution.

Tijekom magisterija predaje predmete College Algebra i Fundamental Principles of Mathematics. Nakon završenog magisterija kratko predaje na Art Institute of California, San Francisco, te 2004. započinje doktorski studij na University of California, Santa Barbara (UCSB). Uz studij održava i nastavu uvodnih predmeta iz statistike na preddiplomskom studiju.

2006. vraća se u Hrvatsku s ciljem završetka Interdisciplinarnog doktorskog studija iz Statistike na sveučilištu u Ljubljani. Iste godine započinje raditi kao predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM) gdje predaje matematičke i statističke kolegije na preddiplomskom stručnom studiju, te predmet Kvantitativne metode za managere na diplomskom studiju. Od ožujka 2018. godine nositelj je kolegija Osnove matematike, Financijska matematika te Osnova statistike na Visokom učilištu Effectus – poduzetnički studiji.

Uz rad pohađala je Interdisciplinarni doktorski studij u Statistici, Sveučilišta u Ljubljani gdje s mentorom dr. sc. Mihaelom Permanom i komentorom dr.sc. Tomasz-em Kozubowskim (UNR) nastavlja istraživanje započeto u okviru magistarskog rada. Doktorirala je u lipnju 2019 s doktorskom disertacijom Asymmetric Double Weibull Distribution and its Application.