Nastavnici

bdeanovic@effectus.com.hr

Predmeti

i

Stručna praksa

Blaženka Deanović, struč. spec. oec.

Predavač

Blaženka Deanović rođena je 18. travnja 1989. u Zagrebu. Opću gimnaziju završava 2008. godine. U rujnu 2010. godine upisuje stručni studij Financije i pravo na Visokom učilištu Effectus – visoka škola za financije i pravo koji završava 2013. godine.

Iste godine upisuje specijalistički diplomski stručni studij Menadžment financija na Visokom učilištu Effectus koji završava u rujnu 2015. godine obranivši specijalistički diplomski rad „Pregled izvanparničnih postupaka u pravnom poretku Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na ovrhu.“

Tijekom cjelokupnog studija zalaže se i vrlo aktivno sudjeluje u projektima i promicanju Studentskog zbora. Godine 2015. zapošljava se kao asistent na Visokom učilištu Effectus gdje izvodi vježbe i seminarsku nastavu na predmetima Osnove građanskog prava, Obvezno pravo i Stvarno pravo.