Nastavnici

damjanpoljak@gmail.com

Predmeti

i

Poslovne financije

Damjan Poljak, mag. oec.

Predavač

Rođen 30.04.1988. godine u Zagrebu. Završio gimnaziju A.G. Matoša u Samoboru te upisao Ekonomski fakultet u Zagrebu. Diplomski studij Poslovne ekonomije, smjer Financije završava 2011. godine pri čemu stječe zvanje magistra ekonomije.

Nakon završetka fakultetskog obrazovanja zapošljava se u Štedbanci d.d. u kojoj radi u odjelu Kredita, odjelu Rizika i odjelu Riznice te napreduje do pozicije direktora odjela Restrukturiranja. Godine 2017. počinje raditi kao član Uprave društva Adriatic kampovi d.o.o. koje se bavi iznajmljivanjem kamping smještaja diljem hrvatske obale, a gdje radi i danas.

Sudjelovao u brojnim seminarima, okruglim stolovima i konferencijama na temu bankarstva, financija i turizma.