Dekan Đuro Horvat na „GO“ konferenciji

Od 26. do 28. svibnja 2022. godine u Osijeku je održana konferencija „GO“, a dio je projekta „Wine Tour Across Borders“, koji je odobren za sufinanciranje kroz Interreg program Mađarska Hrvatska. 

Dekan EFFECTUS-a izv.prof.dr.sc. Đuro Horvat jedan je od izlagatelja na konferenciji na temu  Vina Croatia Vina Mosaica – jučer, danas, sutra: Prezentacija na temelju  rezultata istraživanja tržišta u mjesecu studenom 2021. godine. Istraživanja su proveli agencija Improve, BlueRock u suradnji sa Effectus  – poduzetnički studiji.

Ključne poruke koje se temelje na rezultatima istraživanja su:

  1. Proizvodnja vina i vinogradarstvo padaju skoro na svim tržištima svijeta kao i na tržištu Hrvatske=negativni trendovi
  2. Tržište i potršači su sve zahtjevniji i izazovniji=sljedi izazovna budućnost
  3. Domaća efikasnost vinara je vrlo niska, jedino što imamo rast u kvaliteti=dakle, imperativ je stvaranje konkurentnosti na kvaliteti i brendu
  4. Vinska kultura potrošača je vrlo niska=vrijednost ne stvaramo kroz marketing i tržište, što usporava tržišni proces.
  5. Nedostaje nacionalna strategija vinarstva=nedostaje suradnja kroz zajedništvo, znanje i iskustvo.

Upućen je poziv na zajedništvo i suradnju kroz znanje za sudjelovanje u novom istraživanju i izdanju benchmakinga efikasnosti hrvatskih vinarija sa ciljem:uvida u promjene i potencijalni napredak u efikasnosti, usporedbe između hrvatskih vinskih regija i usporedbe s međunarodnim najboljim praksama.

Dekan Horvat jedan je od inicijatora osnivanja nacionalnog Udruženja vinogradara i vinara te je ujedno bio i prvi predsjednik. Obavljao je različite menadžerske funkcije, kao i složene i odgovorne poslove u više gospodarskih subjekata. Posebno je vrlo aktivan u praćenju i istraživanju tržišta vina. Član je uglednih znanstvenih i stručnih asocijacija kao i programskih odbora različitih konferencija i skupova, a za svoje je djelovanje dobio veći broj priznanja. Autor je i suautor mnogih radova i knjiga, a posebno iz užih područja, kao što su marketing i tržište vina, novi organizacijski oblici – klasteri te strategije konkurentnosti poduzeća. Posljednju knjigu „Marketing vina u teoriji i praksi“ napisao je u suautorstvu sa professorom emeritusom dr.sc. Marcel Melerom.

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS