Dekanica Effectus veleučilišta raspisala je javne pozive za akademsku 2022/2023.

Nominiramo i biramo najbolje od najboljih

 • Kandidati se do 30. studenog mogu prijaviti osobno ili ih može prijaviti treća osoba. Prijedlozi se podnose isključivo u elektronskom obliku na e-mail: referada@effectus.com.hr s obrazloženjem i dokazima o ispunjavanju kriterija
 • Rezultati javnog poziva bit će objavljeni u službenom komunikacijskom kanalu Infoeduka, kao i na oglasnoj ploči veleučilišta

Dekanica Effectus veleučilišta, dr.sc. Željka Zavišić raspisala je 13. studenog javne pozive za podnošenje prijedloga za:

 • Dodjelu nagrada i priznanja za akademsku godinu 2022/2023.;
 • Najbolji završni/diplomski rad za akademsku godinu 2022/2023.;
 • Dodjelu Dekanove nagrade i Dekanovog priznanja za izvrsna postignuća u znanju studenta za akademsku godinu 2022/2023.

U kategoriji „Nagrade “ za 2022/2023., dodjeljuju se nagrade za:

 • Izvanredan doprinos;
 • Postignuće nastavnog osoba u nastavnom radu;
 • Izuzetno zalaganje nenastavnom osoblju;
 • Izvanredan volonterski doprinos

U kategoriji „Priznanja“, dodjeljuje se:

 • Priznanje za postignuće stručnog suradnika (asistenta) u nastavnom radu;
 • Priznanje za vrijedno znanstveno djelo

U kategoriji „Najbolji završni/diplomski rad za akademsku godinu 2022/2023.“, nagrada se dodjeljuje:

 • Studentu koji je u protekloj akademskoj godini obranio završni ili diplomski rad i time se istaknuo svojom dubokom analizom, originalnošću i doprinosom relevantnom području istraživanja ili struke

U kategoriji „Dekanove nagrade i Dekanovog priznanja za izvrsna postignuća u znanju studenta za akademsku godinu 2022/2023.“ nagrada i priznanje se dodjeljuje:

 • Dekanova nagrada za izvrsna postignuća u znanju studenta
 • Dekanovo priznanje za izvrsna postignuća u znanju studenta

Da biste prijavili sebe ili kolegu, za jednu od kategorija, potrebni su vam relevantni dokumenti koji potvrđuju ispunjavanje kriterija, ovisno o vrsti nagrade ili priznanja. Kandidati se do 30. studenog mogu prijaviti osobno ili ih može prijaviti treća osoba. Prijedlozi se podnose isključivo u elektronskom obliku na e-mail: referada@effectus.com.hr s obrazloženjem i dokazima o ispunjavanju kriterija.

Javni pozivi objavljeni su studentima u sustavu Digitalne referade, a rezultati javnog poziva bit će objavljeni u službenom komunikacijskom kanalu Infoeduka, kao i na oglasnoj ploči veleučilišta.

Nominirajte i budite nominirani, birajte i budite birani kojim god putem krenuli, neka vam je sretno!

 

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
  Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

  PRATI NAS