Nastavnici

orlovic.ante@gmail.com

Predmeti

i

Gospodarsko kazneno pravo

doc. dr. sc. Ante Orlović

Profesor stručnog studija – u trajnom zvanju

izvaredni profesor

 

Rođen 1970. u Osijeku. Obrazovao se u Osijeku i Zagrebu.

Obrazovanje:

 • Doktor znanosti (2012.) – Ekonomski fakultet u Osijeku, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment
 • Magistar znanosti (1998.) – Ekonomski fakultet u Zagrebu, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija
 • Diplomirani ekonomist (1996.) – Ekonomski fakultet u Osijeku
 • Diplomirani kriminalist (1995.) – Visoka policijska škola u Zagrebu
 • Ekonomist (1993.) – Ekonomski fakultet u Osijeku
 • Kriminalist (1993.) – Fakultet kriminalističkih znanosti u Zagrebu

Izbori u znanstvena, nastavna i znanstveno-nastavna zvanja:

 • izvanredni profesor (2023.) – Sveučilište u Splitu, znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje Sigurnosne i obrambene znanosti
 • Docent (2021.) – Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje (5.01.) ekonomija (3.3.2021. do 3.3.2026.)
 • Profesor visoke škole u trajnom zvanju profesora visoke škole (2019.) – Visoka policijska škola u Zagrebu, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje (5.13.) sigurnosne i obrambene znanosti (od 05.07.2019.)
 • Profesor visoke škole (2019.) – Visoka policijska škola u Zagrebu, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje (5.01.) ekonomija, (od 26.03.2019. do 26.03.2024.)
 • Znanstveni suradnik (2018.) – Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Matični odbor za područje društvenih znanosti – polje ekonomije (od 06.12.2018.)
 • Docent (2017.) – Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje (5.13.) sigurnosne i obrambene znanosti (12.09.2017. do 12.09.2022.)
 • Znanstveni suradnik (2017.) – Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Matični odbor za područje društvenih znanosti – polje politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti (od 27.06.2017.)
 • Viši predavač (2015.) – Visoka policijska škola u Zagrebu, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje (5.01.) ekonomija, (od 25.09.2015. do 25.09.2020.)
 • Profesor visoke škole (2014.) – Visoka policijska škola u Zagrebu, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje (5.13.) sigurnosne i obrambene znanosti (29.04.2014. do 29.04.2019.)
 • Viši predavač (2012.) – Sveučilište u Splitu, Sveučilišni Odjel za forenzične znanosti, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje (5.13.) sigurnosne i obrambene znanosti, na katedri za sigurnost i nacionalnu sigurnost (od 16.07.2012.)
 • Predavač (2011.) – Visoka policijska škola u Zagrebu, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje (5.01.) ekonomija, znanstvena grana (5.01.04.) organizacija i menadžment (od 06.12.2011. do 06.12.2016.)
 • Viši predavač (2009.) – Visoka policijska škola u Zagrebu, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje (5.13.) sigurnosne i obrambene znanosti (09.12.2009. do 09.12.2014.)
 • Predavač (2005.) – Visoka poslovna škola Libertas Zagreb, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje (5.01.) ekonomija (od 20.05.2005.)
 • Asistent visoke škole (2002.) – Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije, Nastavni centar Zagreb, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje (5.01.) ekonomija, znanstvena grana ekonomika poduzetništva (od 27.06.2002.)

 

Profesionalna karijera:

2017.-2021.  Profesor Visoke policijske škole, Policijska akademija, Visoka policijska škola
2016.-2017. Pomoćnik glavnog ravnatelja policije – Načelnik Uprave kriminalističke policije, Ravnateljstvo policije, Uprava kriminalističke policije
2016.-2016. Načelnik Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), Ravnateljstvo policije, Uprava kriminalističke policije
2014.-2016.  Profesor Visoke policijske škole, Policijska akademija, Visoka policijska škola
2009.-2014.  Viši predavač Visoke policijske škole, Policijska akademija, Visoka policijska škola
2006.-2009. Načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Ravnateljstvo policije
2004.-2006.  Načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta, Policijska uprava zagrebačka
2000.-2004.  Vođa grupe – Odjel gospodarskog kriminaliteta, Policijska uprava zagrebačka
1996.-2000. Kriminalistički službenik – Odjel gospodarskog kriminaliteta, Policijska uprava zagrebačka

 

Nagrade i priznanja:

 • 2007.   Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb.

Odluka ministra unutarnjih poslova: Godišnja nagrada za iznimnu profesionalnost u provođenju izvida kaznenih djela u operativnoj akciji „Maestro“

 • 2013.   HUMS – Hrvatska udruga menadžera sigurnosti, Zagreb.

Hrvatska velika nagrada sigurnosti,
Knjiga „Gospodarski kriminalitet u Republici Hrvatskoj“
Nagrada za najbolju domaću stručnu knjigu iz područja sigurnosti

 • 2013.   Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb.

Knjiga „Gospodarski kriminalitet u Republici Hrvatskoj“
Odluka o financijskoj potpori za tiskanje znanstvene knjige ili visokoškolskog udžbenika

 • 2016.   HUMS – Hrvatska udruga menadžera sigurnosti, Zagreb. 

Hrvatska velika nagrada sigurnosti,
Knjiga „Gospodarska kriminalistika – Uvod u kriminalističko istraživanje gospodarskog kriminaliteta i korupcije“
Nagrada za najbolju domaću stručnu knjigu iz područja sigurnosti

 • 2019.   Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb.

Knjiga „Fiskalni sustav & Fiskalni kriminalitet“
Odluka o financijskoj potpori za tiskanje znanstvene knjige ili visokoškolskog udžbenika

 

Objavljeni radovi:

 1. Orlović, A. (2021.): Menadžment ljudskih potencijala u policiji, knjiga-udžbenik, ISBN 978-953-161-311-8, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2021.): Policijski menadžment, knjiga-udžbenik, ISBN 978-953-161-330-9, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2021.): Organizacija policije, knjiga-udžbenik, ISBN 978-953-161-329-3, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2020.): Police managers’ leadership styles – task-oriented or people-oriented leadership?, JEL: J53, M12, Interdisciplinary Management Research XVI – Zbornik radova, ISSN 1847-0408, 16. Međunarodna konferencija, str. 19-39, Sveučilište u Osijeku – Ekonomski fakultet, Hochschule Pforzheim University – Germany, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Opatija.
 1. Orlović, A. (2020.):  Policijski menadžment – percepcija policijskih rukovoditelja o stanju (kvalitativnoj razini) temeljnih funkcija i podfunkcija menadžmenta u policiji, izvorni znanstveni  članak, UDK: 005.6 (351.74), Policija i sigurnost, ISSN 1330-0229, UDK 351.74(497.5), Godina 29, broj 1-2/2020, str. 23-46, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 1. Orlić, S., Orlović, A. (2020.):  Ljudski potencijali u policiji – percepcija policijskih službenika o obilježjima njihova radnog okruženja, izvorni znanstveni  članak, UDK: 005.331, Policija i sigurnost, ISSN 1330-0229, UDK 351.74(497.5), Godina 29, broj 1-2/2020, str. 87-111, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2019.): Menadžment ljudskih potencijala – percepcija policijskih rukovoditelja o materijalnim i nematerijalnim faktorima radne motivacije policijskih službenika, izvorni znanstveni članak, Menadžment i sigurnost (Management and Safety) – Zbornik radova, ISBN 978-953-48331-1-7, UDC 005.4:331.45(063), 14. internacionalna konferencija (Budva, Montenegro), str. 157-168, The European Society of Safety Engineers, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2019.): Personal dimension of management – perception of operational police executives of the importance of managers’ individual traits for the success of management, JEL: M10, M12, Interdisciplinary Management Research XV – Zbornik radova, ISSN 1847-0408, 15. Međunarodna konferencija, str. 233 – 254, Sveučilište u Osijeku – Ekonomski fakultet, Pforzheim University – Business School, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Opatija.
 1. Orlović, A. (2019.): Fiskalni sustav & Fiskalni kriminalitet, (državni prihodi i rashodi / kaznena djela na štetu državnog proračuna), knjiga–udžbenik, ISBN 978-953-161-311-8, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb.
 1. Mrgan, I., Orlović, A., Jurković, K. (2018.): Organizacija i funkcioniranje kriminalističke tehnike u Policijskoj upravi istarskoj – strategijska (SWOT) analiza, stručni članak, UDK: 343.98, Policija i sigurnost, ISSN 1330-0229, UDK 351.74(497.5), Godina 27, broj 3-2018, str. 291-311, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 1. Velić, A., Orlović, A. (2018.): Upravljanje ljudskim potencijalima – percepcija policijskih službenika o obrazovanju i razvoju karijera u policiji, izvorni znanstveni članak, UDK: 351.74(37), Policija i sigurnost, ISSN 1330-0229, UDK 351.74(497.5), Godina 27, broj 2-2018, str. 190-212, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2018.): Police management – Police officers’ perception of the status (qualitative level) of fundamental functions of management in the police organization,  JEL: H00, H80, Interdisciplinary Management Research XIV – Zbornik radova, ISSN 1847-0408, 14. Međunarodna konferencija, str. 286 – 305, Sveučilište u Osijeku – Ekonomski fakultet i Pforzheim University – Business School, Opatija.
 1. Medved, J., Orlović, A. (2018.): Sigurnost cestovnog prometa – prikupljanje i analiza podataka u svrhu predikcije i prevencije prometnih nesreća, stručni članak, UDK: 351.81.(004.056), Policija i sigurnost, ISSN 1330-0229, UDK 351.74(497.5), Godina 26, broj 4-2017, str. 302-319, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 1. Gašparić, V., Orlović, A. (2018.): Strategijska (SWOT) analiza funkcioniranja Policijske postaje Buje, prethodno priopćenje, UDK: 005.21(35.073.515), Policija i sigurnost, ISSN 1330-0229, UDK 351.74(497.5), Godina 26, broj 3-2017, str. 198-211, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 1. Sokanović, L., Orlović, A. (2017.): Oblici prijevara u Kaznenom zakonu, pregledni znanstveni rad, UDK (343.359), (343.53), (343.72:004.7/497.5), (004.7:343.72/497.5), Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, ISSN 2459-6531, UDK 343, Vol. 24 – Broj 2/2017, str. 583-615, Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Zagreb.
 1. Orlović, A., Harambašić, S., Milković, I. (2017): Reorganization of the Criminal Police Directorate – Partial fusion of strategic and operational component in the new organizational paradigm, JEL: D7, D73, Interdisciplinary Management Research XIII – Zbornik radova, ISSN 1847-0408, 13. Međunarodna konferencija, str. 379 – 402, Sveučilište u Osijeku – Ekonomski fakultet i Pforzheim University – Business School, Opatija.
 1. Butorac, K., Orlović, A., Žebec, M. S. (2016.): How do Croatian police officers perceive certain characteristics of police management?, Varstvoslovje – Journal of Criminal Justice and Security, Godina 18 – broj 2/2016, str. 194-213, University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security,  Ljubljana.
 1. Kojić, D., Orlović, A. (2016.): Ilegalno tržište duhana i duhanskih proizvoda – fenomenološki aspekt i karakteristike kriminalnih aktivnosti, stručni članak, Policija i sigurnost, Godina 25, broj 2-2016, str. 115-130, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2016.): Gospodarska kriminalistika – Uvod u kriminalističko istraživanje gospodarskog kriminaliteta i korupcije, knjiga – udžbenik, ISBN 978-953-161-296-8, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb.
 1. Turkalj, Ž., Orlović, A., Milković, I. (2016): Motivation for work – Perceived sources of work motivation of police officers (profession, organisation, management), JEL: M5, M54, Interdisciplinary Management Research XII – Zbornik radova, ISSN 1847-0408, 12. Međunarodna konferencija, str. 404 – 415, Sveučilište u Osijeku – Ekonomski fakultet i Pforzheim University – Business School, Opatija.
 1. Medved, J., Orlović, A., Tadić, J. (2016.): Sigurnost cestovnog prometa – primjena suvremene tehnologije i metoda u preventivno-represivnom djelovanju prometne policije, stručni rad, Zbornik sažetaka radova, ISBN 978-953-161-297-5, 5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, str. 7-9, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb.
 1. Špoljarić, I., Orlović, A., Mršić, G. (2016.): Implementacija visoke tehnologije u forenzično-kriminalističkim istraživanjima – Skenirajući elektronski mikroskop (stanje i perspektive), stručni rad, Zbornik sažetaka radova, ISBN 978-953-161-297-5, 5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, str. 31-32, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb.
 1. Orlović, A., Milković, I., Gudelj, A. (2016.): Strengthening of the institutional framework for combating economic crime in the Republic of Croatia – Abolition and establishment of specialized bodies/services, VI. međunarodna znanstvena konferencija “Archibald Reiss days” – Zbornik radova, ISBN 978-86-7020-356-3, ISBN 978-86-7020-190-3,  str. 277-285, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd.
 1. Orlović, LJ., Orlović, A., Karlović, R. (2016.): Motivacija za rad, radna uspješnost i razvoj karijere kao instrumenti upravljanja ljudskim potencijalima – percepcija policijskih službenika, stručni članak, UDK: 658.3, Policija i sigurnost, ISSN 1330-0229, UDK 351.74(497.5), Godina 24, broj 3-2015, str. 226-246, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 1. Romac Umljenovć I., Orlović, A., Solomun, D. (2016.): Upravljanje ljudskim potencijalima u funkciji učinkovitosti policijske organizacije – percepcija policijskih rukovoditelja, stručni članak, UDK: 658.3, Policija i sigurnost, ISSN 1330-0229, UDK 351.74(497.5), Godina 24, broj 3-2015, str. 247-260, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 1. Orlović, A., Milković, I. (2015.): Partnerstvo javne i privatne (korporativne) sigurnosti u funkciji suprotstavljanja gospodarskom kriminalitetu i korupciji, V. Međunarodni naučni skup „Vrijednosti i identitet“ – Zbornik radova, str. 366-375, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad.
 1. Lovrinčević, Ž., Mikulić, D., Orlović, A. (2015.): Ekonomski aspekti industrije poroka u Hrvatskoj, UDK 338.4:178(497.5)“2008/2013“, izvorni znanstveni rad, Društvena istraživanja – Časopis za opća društvena pitanja, br. 128, UDK 1:3/33, ISSN 1330-0288, str. 175-196, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb.
 1. Orlović, A., Labaš, D., Gudelj, A. (2015.): Stres u policiji – Percipirani izvori stresa policijskih službenika (profesija, organizacija, menadžment), izvorni znanstveni članak, Menadžment i sigurnost (Management and Safety) – Zbornik radova, 10. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija, str. 106-118, The European Society of Safety Engineers, Zagreb.
 1. Orlović, A., Milković, I., Gudelj, A. (2015.): Nacionalni sustav sprječavanja i suzbijanja gospodarskog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj – Konglomerat državnih tijela i institucija, 8. Međunarodni naučni skup „Dani bezbjednosti“ – Zbornik radova, str. 451-464, Nezavisni univerzitet, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka.
 1. Milković, I., Orlović, A. (2015.): Integrirana analiza rizika u funkciji ispunjavanja schengenskih standarda sigurnosti državne granice (vanjske granice EU), pregledni rad, UDK 351.746.1(4-6EU):005.931.11 / 351.746.1(497.5), Dani kriznog upravljanja (Crisis Management Days) – Zbornik radova, ISBN 978-953-7716-66-0, 8. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, str. 45-54, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica.
 1. Turkalj, Ž., Orlović, A., Milković, I. (2015): Phenomenology of punishable behaviors in the economy and their impact on the success of the organizations, JEL: F5, F49, L20, Interdisciplinary Management Research XI – Zbornik radova, ISSN 1847-0408, 11. Međunarodna konferencija, str. 727-738, Sveučilište u Osijeku – Ekonomski fakultet i Pforzheim University – Business School, Opatija.
 1. Orlović, A., Romac Umljenović, I., Harambašić, S. (2015.): Kaznena djela protiv gospodarstva – terminološko-normativni paradoks u Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, pregledni znanstveni rad, Zbornik radova, ISBN 978-953-161-291-6, 4. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, str. 833-856, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb.
 1. Orlović, A., Velić, A., Harambašić, S. (2015.): Percepcija individualnih i formalnih karakteristika policijskog menadžmenta sa stajališta policijskih službenika, prethodno priopćenje, Zbornik radova, ISBN 978-953-161-291-6, 4. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, str. 534-553, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2015.) – u svojstvu eksperta Vijeća Europe: Antikorupcija u Republici Hrvatskoj, – objavljeno u Ćirić, J., Bejatović, S., Đorđević, Đ., Matić, M., Mrvić-Petrović, N., Škulić, M., Orlović, A.: Analiza rizika u istraživanju i procesuiranju korupcije, UDK 343.85:343.352(497.11), ISBN 978-86-84437-71-8, str. 107-158, Vijeće Europe – Ured u Beogradu, Beograd (publikacija/studija izrađena u okviru projekta: Joint European Union – Council of Europe Project “Strengthening the Capacities of Law Enforcement and Judiciary in the Fight against Corruption in Serbia” / PACS).
 1. Orlović, A., Gudelj, A., Milković, I. (2014.): Uspostavljanje „Uskočke vertikale“ u funkciji unapređenja suzbijanja korupcije i organiziranog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova, ISBN 978-99955-23-50-3, UDK 351.74/.75, 7. Međunarodni naučni skup „Dani bezbjednosti“, str. 423-435, Nezavisni univerzitet, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka.
 1. Orlović, A., Milković, I., Gudelj, A. (2014.): Institucionalni okvir državnog nadzora zakonitosti poslovanja pravnih osoba – Faktori utjecaja na uspješnost rada institucija, izvorni znanstveni članak, UDK 354(497.5), Menadžment i sigurnost (Management and Safety) – Zbornik radova, ISBN 978-953-58000-1-9, UDK 005:614.8, 9. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija, str. 29-40, The European Society of Safety Engineers, Zagreb.
 1. Labaš, D., Orlović, A. (2014.): Funkcija nadzora policijskog menadžmenta u organizacijsko-normativnom okviru hrvatske policije, pregledni članak, UDK 005:354.31(497.5), Menadžment i sigurnost (Management and Safety) – Zbornik radova, ISBN 978-953-58000-1-9, UDK 005:614.8, 9. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija, str. 179-190, The European Society of Safety Engineers, Zagreb.
 1. Milković, I., Orlović, A., Gudelj, A. (2014.): Proces upravljanja kriznim situacijama izazvanim prirodnim katastrofama – analiza slučaja, pregledni rad, UDK 504.5:669, UDK 005.334:[504.4(497.5):551.311.2], Dani kriznog upravljanja (Crisis Management Days) – Zbornik radova, ISBN 953-7716-55-4, 7. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, str. 1347-1360, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica.
 1. Orlović, A. (2014.) – u svojstvu eksperta angažiranog od strane Ekonomskog instituta: Izrada metodološkog okvira i procjena bruto dodane vrijednosti ilegalnih aktivnosti u Republici Hrvatskoj, – objavljeno u Mikulić, D., Lovrinčević, Ž., Orlović, A.: Finalno izvješće o provedenim savjetodavnim uslugama u projektu IPA 2011 Multi-beneficiary statistical cooperation programme Grant contract No. 60702.2011.003-2012.932, znanstvena studija, (EI-5314), Ekonomski institut Zagreb, naručitelj: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2013.): Gospodarski kriminalitet i nacionalne kritične infrastrukture – strategijski okvir u Republici Hrvatskoj, prethodno priopćenje, UDK 343.97, Nove sigurnosne ugroze i kritična nacionalna infrastruktura – Zbornik radova, ISBN 978-953-161-276-0, 3. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, str. 237-253, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2013.): Zakonsko-normativni zahtjevi vođenja u hrvatskoj policiji, pregledni članak, UDK 005:351.74(094), Menadžment i sigurnost (Management and Safety) – Zbornik radova, ISSN 1848-5251, UDK 005:331.4:614.8(063), 8. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija, str. 365-377, Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2013.): Gospodarski kriminalitet u Republici Hrvatskoj, knjiga – znanstvena monografija, UDK 343.53(497.5), ISBN 978-953-336-035-5, Redak d.o.o., Split.
 1. Orlović, A. (2012.): Istraživanje kaznenih djela protiv gospodarstva (Poglavlje XXI, str. 488-498, 529-532); Istraživanje kaznenih djela primanja i davanja mita i kaznenih djela protiv biračkog prava (Poglavlje XXII, str. 558-578) – u Pavišić, B., Modly, D., Veić, P.: Kriminalistika – Knjiga 2, ISBN 978-953-221-237-2, Dušević & Kršovnik, Rijeka.
 1. Orlović, A., Pušeljić, M. (2010.): Operativni menadžment ljudskih potencijala – SWOT analiza pozicije first-line menadžera u kriminalističkoj policiji, pregledni znanstveni članak, UDK: 351.746.2:331.101.262, Policija i sigurnost, ISSN 1330-0229, UDK 351.74(497.5), Godina 19, broj 1-2010, str. 67-90, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 1. Pušeljić, M., Orlović, A. (2010.): Dimenzije policijske organizacijske strukture, stručni članak, UDK: 351.741:331.101.262, Policija i sigurnost, ISSN 1330-0229, UDK 351.74(497.5), Godina 19, broj 2-2010, str. 143-153, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2010.): Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, MUP (Mir-Ugled-Povjerenje) – Glasilo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, ISSN 1846-3444, broj 45., Godina V, prosinac 2010., str. 30-33, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2010.): Menadžeri sigurnosti korupciju ne smiju skrivati, članak objavljen u formi intervjua, CSO (Chief Security Officer) – časopis Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti, ISSN 1847-4527, broj 2, godina 2, str. 10-13, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2009.): Gospodarski kriminalitet u Kaznenom zakonu – modus operandi (ekonomski aspekt), stručni članak, UDK: 343.973:340,13 (094.5), Policija i sigurnost, ISSN 1330-0229, UDK 351.74(497.5), Godina 18, broj 1-2009, str. 1-25, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2008.): Uvođenje koncepcije marketinga u tijela državne uprave, prethodno priopćenje, UDK 35.07:658.8, Zbornik Visoke poslovne škole Libertas, ISSN 1846-9728, Godina 1., str. 101-116, Visoka poslovna škola Libertas Zagreb, Zagreb.
 1. Orlović, A., Pajčić, M. (2007.): Policijski izvidi kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta, pregledni znanstveni rad, UDK (343.132.1:351.74), (351.74:343.132.1), (343.53), (343.46), Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, ISSN 1330-6286, UDK 343, Vol. 14 – Broj 2/2007, str. 695-738, Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2006.): Marketing u javnim službama, Primijenjeno poduzetništvo – zbirka tekstova, UDK 65.012(082), ISBN 953-7017-06-0, Skupina autora, str. 204-215, Beretin – Split, Cera Prom – Zagreb, Zagreb.
 1. Lovrinčević, Ž; Mikulić, D.; Galić Nagyszombaty, A.; Gorjan Bregeš, M.; Šolčić, S.; Orlović, A. (2006.): Procjena sive ekonomije u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2003.-2004., znanstvena studija, (EI-5004), Ekonomski institut Zagreb, Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Zagreb.
 1. Orlović, A. (2005.): Procjena dohotka od ilegalnih aktivnosti u Hrvatskoj u razdoblju 2000.-2003. godina, – u Teodorović, I., Lovrinčević, Ž., Mikulić, D., Botrić, V., Marić, Z., Orlović, A., Gorjan Bregeš, M.: Procjena sive ekonomije u Republici Hrvatskoj u razdoblju 1999.-2002., znanstvena studija, (EI-4912), Ekonomski institut Zagreb, Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Zagreb
 1. Mikulić, D.; Lovrinčević, Ž.; Marić, Z.; Orlović, A.; Galić Nagyszombaty, A.; Kustura, M.; Lubina, D.; Roknić, V.; Šolčić, S. (2005.): Uvođenje i primjena sustava nacionalnih računa Republike Hrvatske – SNR; Obuhvat nacionalnih računa za 2002. i 2003. godinu, znanstvena studija, (EI-4949), Ekonomski institut Zagreb, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb.
 1. Orlović, A. (1998.): Specifičnosti primjene marketinga u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, prethodno priopćenje, UDK 339.138:658.8, Tržište – časopis za tržišnu teoriju i praksu – znanstveni polugodišnji časopis, UDK 339.138, ISSN 0353-4790, godina 10, broj 1-2, str. 43-51, CROMAR – Hrvatska zajednica udruga za marketing i Školska knjiga, Zagreb.