Dr.sc. Ivana Rukavina izabrana u znanstveno nastavno zvanje – naslovne docentice

Članovi Matičnog odbora za polje ekonomije na svojoj su sjednici održanoj 15.12.2023. izabrali dr.sc. Ivanu Rukavinu u znanstveno-nastavno zvanje – naslovne docentice. U postupku stjecanja znanstveno-nastavnog zvanja naslovne docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija, znanstvenoj grani makroekonomija, dr. sc. Ivana Rukavina 3.11.2023. godine održala je nastupno predavanje na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, na temu „Tržište rada i nezaposlenost – primjer Republike Hrvatske“.

Doc.dr.sc. Ivana Rukavina na Effectus veleučilištu, u svojstvu predavača, radi od 2021. godine. Voditeljica je Znanstvenog centra, glavna urednica stručno-znanstvenog časopisa „Financije i pravo“ te voditeljica  studijskog programa – stručni prijediplomski studij „Financije i poslovno pravo“. U zvanju je predavača na Effectus veleučilištu od 2022. godine, na kom je nositelj i izvođač na tri kolegija: „Počela ekonomije“, „Poslovne financije“ i „Monetarno kreditna analiza“ te od 2023. godine sunositelj i suizvođač na dva kolegija: „Metodologija znanstveno istraživačkog rada“ i „Primijenjena ekonometrija“. Na matičnom veleučilištu sudjelovala je u znanstveno-stručnom projektu „Percepcija umjetne inteligencije u Republici Hrvatskoj“, a kao vanjski suradnik izvodila je seminarsku nastavu iz kolegija „Osnove ekonomije“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2021., 2022. i 2023. godine.

Usavršavala se u području makroekonomije, financija i ekonometrijskog modeliranja u Sloveniji (University of Novo Mesto) i Madridu (Universidad Alfonso X Sabio). Pohađala je ekonometrijske radionice u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Ekonomskog instituta u Zagrebu te edukacije o makroekonomskim temama, javnoj upravi i strukturnim reformama u organizaciji Austrian Authority and Joint Vienna Institute. Usavršavala se i na radionicama koje su organizirali Hrvatska narodna banka, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Springer Nature te Effectus veleučilište.

Za svoj je znanstveni doprinos doc.dr.sc. Ivana Rukavina nagrađena nagradom u redovnoj kategoriji koju dodjeljuje „Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković“ i nagradom  Effectus veleučilišta.  Njezin je znanstveno-istraživački rad usmjeren  na područja ekonomskih ciklusa, ekonomskog rasta i makroekonomskih modela, ekonomskih integracija i institucionalnog okvira, fiskalne i monetarne politike te plave ekonomije.

Čestitamo našoj doc.dr.sc. Ivani Rukavini i želimo joj puno profesionalnog uspjeha i osobnog zadovoljstva u svim izazovima koji je očekuju.

 

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS