Nastavnici

Linkedin

dhorvat@effectus.com.hr

Predmeti

i

Strategijski menadžment

i

Temeljne funkcije upravljanja

i

Upravljanje ljudskim potencijalima

izv. prof. dr. sc. Đuro Horvat

Profesor stručnog studija u trajnom zvanju,

Znanstveni suradnik,

Docent – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Izv.prof. Internationalni Univerzitet Travnik, BiH

 

Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu – polje ekonomija u Osijeku. Obavljao je različite menadžerske funkcije, složene i odgovorne poslove u više gospodarskih subjekata. Uže područje profesionalne orijentacije u području upravljanja je strateško planiranje i djelovanje, organizacijsko restrukturiranje, dizajniranje novih organizacijskih oblika, i upravljanje promjenama i kriznim situacijama. Analizira i ostale procese i fenomene suvremene ekonomske zbilje. Profesor je u trajnom zvanju na EFFECTUS-u poduzetnički studiji – Visoko učilište u Zagrebu i stalni je sudski vještak za područje marketinga i tržišta. Docent je na Ekonomslom fakultetu u Osijeku i izv.prof. na IUT-BiH. Sudjelovao je u četiri znanstveno – istraživačka projekta kao istraživač. U sklopu znanstvene i stručne suradnje predavao je na više fakulteta kao vanjski suradnik i gost predavač. Voditelj je više programa i radionica u području cjeloživotnog obrazovanja. Autor i suautor je znanstvenih (96) i stručnih (39) radova kao i velikog broja studija iz područja marketinga i menadžmenta, organizacije, novih organizacijskih oblika – clustera, marketinga i tržišta vina i konkurentnosti poduzeća odnosno jačanja poslovnih procesa. Tijekom svoje višegodišnje karijere bio je voditelj ili suradnik na više različitih projekata. Objavio je dvanaest (12) knjiga kao autor, suautor ili urednik. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a radovi su objavljeni u zbornicima radova i znanstvenim publikacijama. Član je uglednih znanstvenih i stručnih asocijacija kao i programskih odbora, a za svoje je djelovanje dobio veći broj priznanja. Član je Matičnog povjerenstva za društvene znanosti. Jedan je od inicijatora osnivanja nacionalnog Udruženja vinogradara i vinara kojemu je bio i prvi predsjednik.