Effectus osigurava besplatno obrazovanje za učenike s potresom pogođenih područja

S obzirom na veliku materijalnu i nematerijalnu štetu uzrokovanu potresom u prosincu 2020. koju su pretrpili stanovnici Sisačko-moslavačke županije te dijela Zagrebačke i Karlovačke županije, Effectus je donio Odluku o oslobođenju školarine za osobe iz potresom zahvaćenih područja za akad. god. 2021/2022., temeljem koje se utvrđuje oslobođenje od plaćanja školarine za tri osobe koje prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Financije i poslovno pravo, a oslobođenje od plaćanja se odnosi na cjelokupni preddiplomski studij novoupisanih studenata.

Sukladno Odluci, EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište raspisuje sljedeći:

Javni poziv za iskaz interesa o upisu studija u akademskoj godini 2021/2022. uz oslobođenje plaćanja školarine za osobe iz potresom zahvaćenih područja.

Potresom zahvaćena područja odnose se na područja za koja je Vlada Republike Hrvatske proglasila katastrofu Odlukom o proglašenju katastrofe (NN 1/21), a podrazumijevaju Sisačko-moslavačku županiju te dijelove Zagrebačke i Karlovačke županije.

Oslobođenje od plaćanja školarine se utvrđuje za tri osobe koje prvi put upisuju prvu godinu studija Financije i poslovno pravo, a odnosi se na cjelokupni studij novoupisanog studenta, odnosno tri godine preddiplomskog stručnog studija Financije i poslovno pravo.

Prilikom upisa na studij kandidat potpisuje trogodišnji Ugovor o studiranju, čime se reguliraju prava i obveze te oslobođenje od plaćanja školarine za cjelokupni studij, a kao glavna obveza utvrđuje se uredno ispunjavanje studentskih obveza te ostvarivanje uvjeta za upis u višu godinu studija.

Pravo na oslobođenje od plaćanja školarine ostvaruju studenti:
a) koji su imali prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme potresa na području pogođenom potresom za koje je Vlada Republike Hrvatske proglasila katastrofu
b) koji su u potresima iz prosinca 2020. godine pretrpjeli određenu štetu (oštećenje stambenog objekta, prekid radnog odnosa, izostanak vlastitih ili roditeljskih primanja i sl.).

Prijavu za oslobođenje od plaćanja školarine moguće je podnijeti do 31. srpnja 2021. godine.

Prijava treba sadržavati:
a) Zamolbu za oslobođenje od plaćanja školarine
b) Potvrdu o prebivalištu ili boravištu na području pogođenom potresom za koje je Vlada Republike Hrvatske proglasila katastrofu
c) Odgovarajuću dokumentaciju o pretrpljenoj šteti (dokaz izdan od tijela državne vlasti o stupnju oštećenja stambenog prostora s adresom na području pogođenom potresom, dokaz o prestanku radnog odnosa i sl.)
d) Dokumentaciju koja se uzima u obzir kao dodatni kriterij u slučaju da se prijavi veći broj osoba koje zadovoljavaju osnovne kriterije – slabije imovinsko stanje, višečlana obitelj, vrhunski sportaš, branitelj ili dijete branitelja i sl.

Odluku o oslobođenju od plaćanja školarine te o vrednovanju kriterija donosi tročlano Povjerenstvo koje imenuje dekan posebnom odlukom.

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS