EFFECTUS-ova nastavnica nagrađena za najbolji znanstveni rad!

Ivana Rukavina je u redovnoj kategoriji nagrađena za najbolji znanstveni rad u 2021. pod nazivom “Evaluation of macroeconomic outcomes and seven-year membership of Croatia in the European Union”,  Ivana Rukavina evaluirala je makroekonomske ishode pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji i sedmogodišnjeg članstva. Rezultati evaluacije utjecaja članstva pokazuju da je pridruživanjem Uniji zaustavljen pad gotovo svih promatranih makroekonomskih pokazatelja (BDP po stanovniku, investicija, dodane vrijednosti u industriji, poljoprivredi i uslužnom sektoru, dohotka i štednje) te je započet oporavak gospodarstva. Hrvatska bi ostankom izvan EU dovela u pitanje sam oporavak gospodarstva jer rezultati također ukazuju na tragove generiranja pozitivnih ishoda u većini promatranih makroekonomskih pokazatelja što naglašava vrijednost pridruživanja Uniji.

 

Pritom je najsnažniji pozitivan učinak integracija djelovao na izvoz, koji se u prosjeku povećao za 20,5 posto, dok se državna potrošnja smanjila u prosjeku za 3,6 posto. Kod osobne potrošnje identificiran je neutralni učinak integracije, koja je u 7-godišnjem razdoblju ostala na istim razinama, dok je snažan negativan učinak zabilježen je u sektoru poljoprivrede, u kojem se pokazuju snažni negativni ishodi s produbljenom divergencijom. Snažan učinak zabilježen je i kod štednje, koja je prosječno porasla za 10,2 posto.

 

U radu se ističe i utjecaj recesije koja je ostavila dubok trag na hrvatsko gospodarstvo te posljedično slabije makroekonomske ishode pridruživanja Uniji.

“Recesija je ostavila dubok trag na hrvatsko gospodarstvo te su posljedično slabiji makroekonomski ishodi pridruživanja Uniji. Hrvatska u sedmogodišnjem razdoblju članstva nije uspjela u potpunosti oporaviti industriju, investicije, poljoprivredu niti osobnu potrošnju na način da oni značajnije premoste predrecesijsku razinu iz 2008. godine”, istaknula je Rukavina.

https://zaklada.ijf.hr/hr/arhiva/zaklada-2021/

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS