Ekonomika i analiza poslovanja

Nastavnici Ratka Jurković

Asistenti /

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 30

Sati vježbe 30

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Upoznati studente s osnovama ekonomike poduzeća i analizom poslovanja. Ovaj kolegij se bavi cjelinom poslovanja poduzeća i kao takav je neophodan za studente koji analizom žele doći do dijagnoze o poslovanju poduzeća kao cjeline te oblikovati prijedlog za buduće poslovanjeU ekonomici dati definiciju, predmet, ciljeve i zadaću ekonomike poduzeća. Usvajanjem gradiva kolegija student će biti upoznat s svim relevantnim činjenicama ekonomike poduzeća i analize poslovanja. Bit će osposobljen da samostalno analizira uspješnost poslovanja poduzeća.
Sadržaj
Značajke poduzeća i poslovne analize - Značajke i oblikovanje sposobnosti za poslovno djelovanje - Značajke dinamike, održavanje cjelovitosti dugotrajnim poslovanjem - Značajke poduzeća i temeljne metodološke pretpostavke analize - Geneza i struktura poslovne analize - Promjene i poslovna analiza Ciljevi, rezultati i temeljna poslovna načela - Međuovisnost cilja i rezultata poduzeća - Temeljna načela operativnog poslovanja Dijagnoza stanja i performansi operativnog poslovanja - Ocjenjivanje općeg stanja operativnog poslovanja poduzeća - Dinamični pristup praćenju, analizi i ocjenjivanju operativnih postignuća Analiza financijske situacije - Shvaćanje, polazišta i pretpostavke analize financijske situacije - Analiziranje financijske situacije - Komponente ocjene stanja financijske situacij kao sposobnosti za dugotrajnu uspješnost Analiza snage zarađivanja - Analiza i ocjena veličine rezultata - Analiza strukture i dinamike rezultata poslovanja - Analiza kvalitete rezultata i snage zarađivanja Analiza kreditne sposbnosti - Jedinstvo i uzajamnost poslovnih tokova - Osnovni modeli analize kreditne sposbnosti poslovanja
Ishodi učenja
I1 - Istaknuti značajke poduzeća i poslovne analize.
I2 - Opisati međuovisnost cilja i rezultata poduzeća i temeljna načela operativnog poslovanja.
I3 - Dijagnosticirati performanse operativnog poslovanja.
I4 - Analizirati financijsku situaciju u poduzeću.
I5 - Analizirati snagu zarađivanja.
I6 - Analizirati kreditnu sposobnost poduzeća.
Obavezna literatura
Kopal, R., Korkut, D., Analitički menadžment, EFFECTUS, 2020. Jurković et al., Analiza eksterne okoline kroz analizu nacionalnih kultura, FIP, 9(2), str. 41-64, 2021 Jurković, R. Interna skripta Materijali s nastave (predavanja i vježbe)

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.