Financijska matematika

Nastavnici Višnja Jurić

Asistenti Ana Uzelac

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 30

Sati vježbe 30

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije - razvijati sposobnost usvajanja matematičkih metoda i izračuna iz područja gospodarske matematike - primijeniti usvojena znanja u području gospodarstva s naglaskom na financijsko poslovanje b) specifične kompetencije - matematički modelirati pojave u ekonomskoj praksi. - objasniti motivaciju za izbor određenog matematičkog modela. - interpretirati postignute matematičke rezultate koristeći ekonomsku terminologiju.
Sadržaj
Postotni račun; Nizovi; Postotni račun više sto, niže sto; Nizovi, definicija i svojstva; Granična vrijednost niza; Jednostavni kamatni račun; Osnovni pojmovi kamatnog računa; Načini ukamaćivanja (dekurzivni i anticipativni obračun kamata); Ekvivalentni kamatnjaci; Složeni kamatni račun; Neprekidno ukamaćivanje, dekurzivni i anticipativni kamatni faktor; Nominalna i relativna kamatna stopa; Konformni kamatnjak; Diskretna kapitalizacija; Konačna i sadašnja vrijednost periodičnih iznosa; Konačna vrijednost prenumerando i postnumerando periodičnih uplata (isplata); Početna vrijednost prenumerando i postnumerando periodičnih uplata (isplata); Zajam; Definicija i osnovni pojmovi; Zajam uz nominalno jednake anuitete; Određivanje iznosa zajma i nominalno jednakih anuiteta; Izrada otplatne tablice; Zajam uz jednake otplatne kvote; Kontrola točnosti izračunatih elementa otplatne tablice; Konverzija zajma; Potrošački kredit; Osnovni pojmovi i definicija; Načini otplate potrošačkog kredita; Određivanje nul točaka polinoma; Linearna funkcija; Kvadratna funkcija; Primjena elementarnih funkcija u gosodarstvu; Općenito o algebarskim jednadžbama; Iterativne metode za izračunavnje nul točaka polinoma; Određivanja nul-točaka polinoma, primjena u gospodarstvu; Derivacije; Primjena derivacija u gospodarstvu; Pojam limesa i derivacije; Izračunavanje osnovnih derivacija; Tablično deriviranje; Primjena u gospodarstvu; Prosječan trošak; Marginalan trošak; Stopa rasta; Koeficijent elastičnosti.
Ishodi učenja
I1 - Primijeniti pravila za izračun članova i sume aritmetičkog niza kroz jednostavni kamatni račun.
I2 - Primijeniti pravila za izračun članova i sume geometrijskog niza kroz složeni kamatni račun.
I3 - Upotrijebiti složeni kamatni račun u različitim ekonomskim primjenama.
I4 - Izračunati otplatni plan različitih vrsta zajmova.
I5 - Primijeniti izračun nul točke polinoma u ekonomskim primjerima.
I6 - Primijeniti diferencijalni račun u ekonomskim primjerima.
Obavezna literatura
Šego, Boško: Financijska matematika, Zagreb, 2008.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.