Obvezno pravo

Nastavnici

Jelena Uzelac

ECTS bodovi 7

Sati predavanja 45

Sati vježbe 30

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj ovog predmeta je razvijati sposobnost studenata da ovladaju osnovnim pojmovima vezanim za obvezno pravo, da prepoznaju osnovne kategorije i načela obveznog prava, temeljne pravne poslove obveznog prava, sposobnost njihova valjanog zaključivanja, razumijevanje svih vrsta izvanugovornih obveznih odnosa potrebnih za rad u upravnim tijelima u državnoj upravi i trgovačkim društvima, sudovima, te rad u javnobilježničkim i odvjetničkim pisarnicama kao i za niz pravnih poslova u privatnom i javnom sektoru. Od studenata se očekuje da razviju: Opće kompetencije: - Identificiranje ključnih pojmova - Sustavno i smisleno argumentiranje stajališta - Pisano i usmeno izražavanje. Specifične kompetencije: - Razlikovanje i primjena izvora obveznog prava - Razumijevanje sustava obveznog prava - Razlikovanje obveznopravnih odnosa (ugovornih i izvanugovornih) - Sposobnost izrade ugovora - Sposobnost analizirati sadržaj i opseg odgovornosti za štetu
Sadržaj
1. Uvod - uloga i ciljevi kolegija, glavni objekti izučavanja, pojam i naziv obveznog prava i obveznog odnosa, karakteristike obveznog prava, temeljna načela obveznog prava, izvori obveznog prava 2. Ugovorne obveze - pojam i sklapanje ugovora, vrste i tipovi ugovora u obveznom pravu 3. Instituti pojačanja obvenopravnog odnosa - stvarno i osobno pojačanje 4. Promjene u obveznopravnom odnosu 5. Djelovanje ugovora 6. Prestanak obveznopravnog odnosa 7. Ugovori o prijenosu stvari i prava 8. Ugovori o korištenju i uporabi stvari 9. Ugovori o uslugama 10. Odgovornost za štetu - pojam, pretpostavke odgovornosti 11. Vrste odgovornosti za štetu 12. Popravljanje štete 13. Stjecanje bez osnove 14. Poslovodstvo bez naloga, javno obećanje nagrade
Ishodi učenja
I1 - Identificirati temeljne pojmove, izvore, institute i načela obveznog prava te pojam obveze.
I2 - Analizirati pojam i sklapanje ugovora, vrste ugovora te pojačanje obveznog odnosa.
I3 - Objasniti institut promjene u obveznopravnom odnosu te djelovanje ugovora i prestanak obveznopravnog odnosa.
I4 - Analizirati posebne vrste ugovora u obveznom pravu.
I5 - Analizirati odnos odgovornosti za štetu.
I6 - Razlikovati ostale vrste izvanugovornih obveza.
Obavezna literatura
Petar Klarić - Mladen Vedriš, Građansko pravo – XIV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb 2014.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.