Nastavnici

juzelac@effectus.com.hr

Predmeti

i

Uvod u pravo i pravosudni sustav

i

Osnove građanskog prava

i

Pravo društava

i

Trgovačko ugovorno pravo

i

Osnove trgovačkog prava

i

Stvarno pravo

i

Odštetno pravo

i

Alternativne metode rješavanja sporova

Jelena Uzelac, dipl. iur.

Viši predavač

Rođena 31. 08. 1980. U Gospiću. Diplomirala je 2003. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Polaznica je Poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Po završetku studija radila je na Općinskom sudu u Zagrebu i Općinskom sudu u Otočcu, te kao predavač građanskopravne grupe predmeta na Veleučilištu „Nikola Tesla”, Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te na Veleučilištu VERN gdje je članica ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i voditelja poslovnice te nositelj predmeta Politički sustav RH. Od 01. rujna 2010. je u zvanju višeg predavača zaposlena na Visokom učilištu Effectus.

Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a autor je brojnih zapaženih radova iz područja građanskog prava koji su objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih konferencija te domaćim stručnim i znanstvenim publikacijama.

Također, autorica je i kategoriziranog i recenziranog nastavnog materijala za predmete Uvod u pravo i pravosudni sustav RH te Stvarno pravo.