Nastavnici Ivan Božajić

Asistenti /

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 30

Sati vježbe 30

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj je ovog predmeta razvijati sposobnost studenata da ovladaju osnovnim znanjima o informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji, čime studenti stječu znanja i osnovne vještine rukovanja računalima i temeljnim programskim sustavima, a u svrhu stvaranja temelja na kojima će razvijati specijalizirana znanja potrebna za upravljanje informacijama u poslovanju. Studenti će upoznati operacijski sustav Windows 10 i temeljni uredski programski paket Office 2016 koje će im pomoći da postupno ovladaju i sami stvaraju nove materijale. Jednako tako nastoji se studente upoznati s temeljnim aplikacijama koje se mogu kreirati uz uporabu operacijskog sustava Windows 10 i programskog paketa Office 2016.
Sadržaj
Uvod u Excel Pokretanje Excel Excelov prozor Radna površina, stupci, reci i čelije Listovi Oblikovanje i uređivanje podataka u ćelijama (font, bold, italic, style itd.) Pisanje formula Unos podataka I formule u Excel radni list Unos podataka u ćelije Uređivanje ćelija Automatski unos podataka u niz ćelija Unos jednostavnih računskih operacija Sastavljanje formula Kopiranje formula u druge ćelije Korištenje ugrađenih funkcija Upotreba grafikona u Excelu Stvaranje grafikona Oblikovanje naslova, osi i legendi Promjena vrste grafikona Uvod u Word Pokretanje Worda Word prozor Unos i uređivanje teksta Stvaranje novog dokumenta Unos teksta Uređivanje teksta Poravnavanje teksta Oblikovanje teksta Tip i veličina fonta Razmaci između znakova i paragrafa Rad s pragrafima teksta i upotreba rulera Upotreba stilova Numeriranje odlomaka Oblikovanje stranica Margine i orijentacija stranice Zaglavlje i podnožje stranice Numeriranje stranica Podjela na skecije Tablice i slike u Wordu Izrada tablice Rad s čelijama Dodavanje slike Pozicioniranje slike Excel i Word Kopiranje grafikona u Word Mail merge (pisma i naljepnice) Uvod u PowerPoint Pokretanje PowerPointa PowerPoint prozor Dodavanje i micanje slidova Odabir teme Rad na prezentaciji Unos teksta Izmjena predloška (Layout) Uvoz slika Izrada vlastite teme Animacije i tranzicije Animiranje objekata Dodavanje tranzicije Automatsko prelaženje na novi slide Internet Osnovni pojmovi na internetu Kako funkcionira internet Internet preglednik Elektronska pošta Osnove rada na računalu i Windows operativnom sustavu Hardware i Software Komponente računala Operativni sustav Organizacija podataka na računalu - datoteke i direktoriji Upravljanje podacima na računalu Zaštita računala - Anitivirus i Backup podataka
Ishodi učenja
I1 - Koristiti alate, funkcije i formule programa za tablične kalkulacije u svrhu oblikovanja i izračuna podataka te upravljanja radnim knjigama.
I2 - Oblikovati dokument koristeći alate i mogućnosti programa za obradu teksta.
I3 - Koristiti mogućnosti povezivanja programa za tablične kalkulacije i programa za obradu teksta u svrhu brzog stvaranja cirkularnih dokumenata.
I4 - Koristiti alate i mogućnosti programa za izradu prezentacija u svrhu stvaranja i upravljanja prezentacijom.
I5 - Koristiti alate i mogućnosti web preglednika u svrhu pronalaženja informacija i pretraživanja sadržaja na Internetu.
I6 - Organizirati podatke na računalu unutar diskova i direktorija.
Obavezna literatura
Šimović, Vladimir, Maletić, Franjo, Afrić, Winton. Osnove informatike - uvod / Omer Rak (ur.). Zagreb: Golden marketing; Tehnička knjiga, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010. Steve Sagman,: MS Office za Windows, MIŠ d.o.o., Zagreb, 2004.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.