Nastavnici Višnja Jurić

Asistenti Ana Uzelac

ECTS bodovi 7

Sati predavanja 30

Sati vježbe 45

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju opće i specifične kompetencijepotrebne za savladavanje gradiva. : a) opće kompetencije podrazumijevaju: - usvajanje pojmova i savladavanje tehnika rješavanja primjera iz elementarne algebre te poznavanje elementarnih funkcija. b) specifične kompetencije podrazumijevaju: - upoznavanje polaznika s osnovnim algebarskim pravilima i postupcima, crtanje grafova elementarnih funkcija, poznavanje pojmova povezanih s aritmetičkim i geometrijskim nizom te osnove izračuna postotnog i jednostavnog kamatnog računa.
Sadržaj
Skupovi i potencije. Skupovi brojeva. Skupovne operacije. Potencije s cjelobrojnim i razlomljenim eksponentom. Pravila potenciranja. Algebarski izrazi i algebarski razlomci. Osnovne formule za faktorizaciju algebarskih izraza. Algebarski razlomci i pravila skraćivanja. Kvadratni trinom. Polinomi. Polinomi prvog i drugog stupnja. Linearna jednadžba. Uređaj na skupu R, intervali, linearna nejednadžba, sustavi linearnih nejednadžbi. Pojam funkcije. Linearna funkcija. Graf linearne funkcije. Nul točka. Sustavi linearnih jednadžbi. Kompleksni brojevi. Kvadratna jednadžba. Kvadratna funkcija. Graf kvadratne funkcije. Kvadratna nejednadžba. Eksponencijalna i logaritamska funkcija. Eksponencijalna funkcija. Pojam logaritma. Pravila logaritmiranja. Logaritamska funkcija. Eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe. Nizovi. Aritmetički i geometrijski niz. Definicija niza. Opći član niza. Aritmetički niz - formule za opći član i sumu prvih n članova. Geometrijski niz - formule za opći član i sumu prvih n članova. Geometrijski red. Postotni i jednostavni kamatni račun. Definicija postotka. Osnovni postotni račun. Postotni račun više sto i niže sto. Kamate i jednostavni kamatni račun.
Ishodi učenja
I1 - Primijeniti osnovna pravila teorije skupova i potenciranja s cjelobrojnim i razlomljenim eksponentom.
I2 - Primijeniti osnovna algebarska pravila za pojednostavljivanje algebarskih izraza i razlomaka.
I3 - Izračunati nul točke polinoma prvog i drugog stupnja te načiniti odgovarajuće grafičke prikaze.
I4 - Iskazati definiciju logaritma te primijeniti osnovna pravila potenciranja i logaritamskog računa za rješavanje logaritamskih i eksponencijalnih jednadžbi.
I5 - Izračunati opći član i sumu prvih n članova aritmetičkog i geometrijskog niza te sumu geometrijskog reda.
I6 - Primijeniti pravila postotnog računa više i niže sto te jednostavnog kamatnog računa.
Obavezna literatura
Jurić, V. Osnove matematike, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, Zagreb, 2015. skripta (recenzirani kategorizirani nastavni materijal), ISBN 978-953-56684-2-8 Predavanja i materijali objavljeni u sustavu digitalne referade

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.