Asistenti

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 30

Sati vježbe 30

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije - identificiranje ključnih pojmova - sustavno i smisleno argumentiranje stajališta - pisano i usmeno izražavanje b) specifične kompetencije - protumačiti osnovne pojmove prava društava - interpretirati institute i zajedničke pojmove svim trgovačkim društvima - primijeniti propise o ustroju, funkcioniranju i upravljanju društva kapitala - objasniti ustrojstvo i funkcioniranje društva osoba - interpretirati statusne promjene i vrste povezanih društava
Sadržaj
Uvod Podjela i opće karakteristike prava društava Zajedničke odredbe o društvima Dioničko društvo - pojam, opće obilježje, osnivanje Dioničko društvo - članska prava, dionice Dioničko društvo - organi društva Društvo s ograničenom odgovornošću - pojam, obilježje, osnivanje Društvo s ograničenom odgovornošću - temeljni ulog, poslovni udjel, j.d.o.o. Društvo s ograničenom odgovornošću - organi Društvo s ograničenom odgovornošću - prestanak i likvidacija Društva osoba - ortaštvo, javno trgovačko društvo Društva osoba - komanditno društvo, tajno društvo, gospodarsko interesno udruženje Statusne promjene Povezana društva
Ishodi učenja
I1 - Protumačiti osnovne pojmove prava društava i trgovačkih društava.
I2 - Interpretirati institute i pojmove zajedničke svim trgovačkim društvima.
I3 - Primijeniti propise o ustroju, funkcioniranju i upravljanju dioničkim društvima.
I4 - Primijeniti propise o ustroju, funkcioniranju i upravljanju društvom s ograničenom odgovornošću.
I5 - Objasniti pravila i propise o ustroju i funkcioniranju društva osoba.
I6 - Razlikovati vrste statusnih promjena, posljedice statusnih promjena te vrste povezanih društava.
Obavezna literatura
Petrović, S., Ceronja, P. (2018): Osnove prava društava, Pravni fakultet Zagreb, Zagreb Zakon o trgovačkim društvima, Narodne novine 40/19

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.