Nastavnici

Gordana Letica

Predmeti

i

Osobne financije

Gordana Letica, dipl. ing. mat.

Asistent

Gordana Letica rođena je 1968. u Zagrebu. Nakon završetka MIOC-a (sadašnje XV. gimnazije), upisuje studij matematike na Prirodoslovno matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu, smjer matematičke informatike i statistike, koji završava 1992. godine. Karijeru započinje kao profesorica matematike.

1993. počinje raditi u osiguranju te se usavršava i završava poslijediplomsku edukaciju iz aktuarske matematike i osiguranja, organiziranu u suradnji s Institute and Faculty of Actuaries iz Londona, na Ekonomskom fakultetu u Bratislavi i PMF-u u Zagrebu.

Do 2011. radi za više društava za osiguranje na operativnim ili upravljačkim pozicijama, prvenstveno u području aktuarskih poslova, reosiguranja i upravljanja rizicima.

Od veljače 2012. do siječnja 2018. članica je Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. U istom razdoblju zamjenski je član Odbora nadzornika (Board of Supervisors) EIOPA-e. Članica je stručnih radnih skupina za izradu prijedloga zakonskih akata iz područja osiguranja u Hrvatskoj. Sudionik je i govornik na velikom broju domaćih i međunarodnih konferencija, seminara i radionica iz aktuarstva,(re)-osiguranja i mirovinskog osiguranja, upravljanja rizicima, kontrolinga i financijske pismenosti te jedan od autora znanstvene monografije iz područja osiguranja.

Posjeduje ovlaštenje:
• za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, i
• za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju, te
• internog revizora, specijalist za područje banaka i financijskih institucija.

Položila je ispit za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, ima Controllers Diplomu (CA Akademie DE Wörthsee/München), kao i Certificate of Achievement: International Compliance, Foundation Level (House of Training, Luxembourg).

U razdoblju 2001. do 2012. članica je Uprave Hrvatskog aktuarskog društva. Predsjednica je Hrvatskog aktuarskog društva od 2005. do 2012. godine kao i alternate council delegate u Međunarodnoj aktuarskoj asocijaciji, a od 2011. godine članica Izvršnog odbora Hrvatskog matematičkog društva.

Kao predavač i ispitivač sudjeluje u aktuarskom školovanju u Hrvatskoj (poslijediplomski studij, PMF Zagreb), Makedoniji, BiH i Crnoj Gori u predmetima neživotnog i/ili zdravstvenog osiguranja te profesionalizma.
Fokus njezinih interesa su osiguranja, metodologija i alati za upravljanje rizicima te financijska pismenost.

Od 2017. godine održava nastavu na Visokom učilištu Effectus.