Nastavnici

hrvoje.patajac@adris.hr

Predmeti

i

Kontroling

i

Strategijski menadžment

mr. sc. Hrvoje Patajac

Diplomirao je 1995. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Završio je studij poslovnog upravljanja „Diploma Study in Management“ na istom fakultetu. Magistrirao je 2002. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru ”Financije poduzeća“.

Dodatno se usavršavao iz područja poslovne strategije i korporativnih financija na INSEAD-u u Parizu.

Prvo radno iskustvo vezano mu je za IT sektor i tvrtku MIPS gdje je radio na brojnim razvojnim projektima. Nakon toga radio je u Nexe grupi u IT-u i kontrolingu, a zatim u zagrebačkoj Farmaciji na poslovima voditelja kontrolinga. Trenutno je direktor kontrolinga Adris grupe. U Adrisov tim došao je 2003. godine. Glavni zadatak mu je implementacija kontrolinga na razini Grupe te podrška taktičkom i strateškom odlučivanju. Sudjelovao je na velikom broju razvojnih i transformacijskih projekata unutar Grupe.

Član je nadzornog odbora u nekoliko tvrtki: Adris grupa d.d., Cromaris d.d., Maistra d.d., HUP-Zagreb d.d., Croatia osiguranje d.d.

Član je predsjedništva Udruge hrvatskih kontrolera pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

Objavio je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja kontrolinga i poslovne strategije. Sudjelovao je kao predavač na stručnim skupovima i konferencijama iz područja kontrolinga i poslovne strategije u zemlji i inozemstvu. 

Gostujući je predavač na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Kontroling“ na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Povremeno predaje na ZŠEM-u, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji  te na Luxembourg School of Business.