INTERVJU: “Effectus je posvećen izgradnji i razvoju vještina budućnosti”

Kreativnost, kritičko mišljenje i analitičnost su vještine koje postaju sve traženije u današnjem poslovnom svijetu. Trendovi se ubrzano mijenjaju, a zbog toga se i usavršavanje traženih vještina sve češće nalazi u studijskim programima. Effectus je prva institucija u Hrvatskoj koja je dobila dopusnicu za takav studij. Razgovarali smo s profesoricama na Prvom studiju kreativnosti, dr. sc. Katarinom Sokić i Darijom Korkut, mag. angl., koje su nam otkrile o čemu je zapravo riječ, koja znanja studenti usvajaju te zašto i na koji način ih pripremaju za budućnost i zanimanja koja nam danas još nisu ni poznata…

Što uopće znači „Studij kreativnosti“?

„Studij kreativnosti“ je odgovor na dva vezana izazova suvremenog društva. Prvi je izniman tehnološki napredak, izloženost pojedinca velikoj količini informacija i značajno povećanoj razini dostupnosti informacija koje nameću potrebu za aktivnim, promišljenim i preispitujućim, kritičkim pristupom svijetu (ponajprije informacijama) koji nas okružuje. Drugo, suvremeno demokratsko društvo pretpostavlja aktivne građane koji promišljaju, preispituju, vrednuju i donose odluke pa će u tom smislu samo građani s razvijenim vještinama koje nudi ovaj studij moći odgovarati zahtjevima suvremenog demokratskog svijeta. Ogromna količina informacija i stalne rapidne promjene nameću potrebu da se i obrazovni sustav prilagodi vještinama i poslovima budućnosti. U današnjem poslovnom svijetu neće vam pomoći ni snaga ni pamet da opstanete, nego sposobnost prilagodbe. Stoga, ovaj studij primarno priprema studente za tržište rada budućnosti i poslove budućnosti (od kojih mnoga još ni ne postoje), uči vas stvarati dodanu vrijednost i kritički promišljati. 

Koje kompetencije studenti stječu na kolegiju Psihologija kreativnosti koji se izvodi u okviru novog studijskog smjera Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment?

Polaznici će usvoji znanja o  sastavnicama kreativnosti kao multidimenzionalnog konstrukta, prirodi kreativnosti i psihološkim procesima koji su u njenoj podlozi. Osim toga, naučit će primijeniti spoznaje o dinamici i fazama kreativnog procesa u razvijanju vlastite kreativnosti. Kroz praktični dio nastave, studenti će svladati konkretne, praktične vještine primjene teorijskog znanja u unaprjeđivanju i implementaciji kreativnog pristupa kod svladavanja poslovnih izazova.

Kako se novi studij uklapa u postojeće Effectusove studijske programe?

Effectus se od svojih početaka opredijelio za, možda, teži put: ljudski um teško može zamisliti stvari koje nikada nije vidio, što znači da se teško može procijeniti vrijednost onoga što još ne postoji. Effectus je posvećen izgradnji i razvoju „vještina budućnosti“ kako bi svoje studente pripremio za zanimanja koja još ni ne postoje. Da vas sada ne zamaram brojkama, ali vjerojatno znate da su rađena mnoga istraživanja na globalnoj razini o tome kako današnji učenici i studenti uče stvari koje će do kraja njihovog obrazovnog puta već biti zastarjele i nepotrebne i kako zanimanja za koja se osposobljavaju do trenutka kada izađu na tržište rada više neće ni postojati. I koliko je porasla frekvencija mijenjanja poslova tijekom radnog vijeka… Zato mi radimo na tome da svoje studente osposobimo za život i rad u 21. stoljeću, sa svim izazovima koje nadolazeće razdoblje nosi. Zato smo napravili „kompilaciju“ predmeta koji do sada nigdje nisu izučavani unutar jednog modula, na primjer: Psihologija kreativnosti, Analitički menadžment 1: tehnike kreativnog mišljenja, Analitički menadžment 2: tehnike rješavanja problema i odlučivanja, Kritičko mišljenje, Menadžment znanja i inovacija, Bihevioralna ekonomija, Analiza socijalnih mreža… Cilj je da našim studentima diploma koju će dobiti od Effectusa ne bude samo „papir“, nego da im ta diploma donese sigurnost zapošljavanja, ali i fleksibilnost za mijenjanje poslova ako to požele, kako u horizontalnom, tako i u vertikalnom smislu.

Pojasnite nam dio koji se tiče praktične primjene spoznaja o kreativnosti kao složenog psihološkog konstrukta u organizacijskom kontekstu?

Operacionalizacijom kreativnosti moguće je prepoznati različite biološke i sociokulturne čimbenike njena razvoja, kako na razini pojedinca, tako i u organizacijskom kontekstu. Konkretno, studenti će svladati različite metode mjerenja kreativnosti, upoznat će se s  testovima kreativnog i divergentnog mišljenja i testovima procjene specifičnih područja kreativnosti. Naše nastojanje je da u okviru ovog kolegija studenti usvoje tehnike razvoja i mjerenja kreativnosti.

Možemo li govoriti o specifičnim karakteristikama kreativne ličnosti?

Istraživanja pokazuju da je kod kreativnih pojedinaca izražena snažna potreba za samoaktualizacijom, otvorenost ka iskustvu, visoko samopouzdanje, usredotočenost na cilj, nezavisnost, autonomija, etičnost… Navedene osobine smatraju se pozitivnim i vrlo poželjnim.

Nije li kreativnost zapravo vještina? Zašto bi netko studirao kreativnost?

Iako je ovdje kreativnost zapravo output, odnosno kompetencija koju studenti razvijaju i jačaju tijekom studija, moram vas demantirati: kreativnost nije soft skillSoft skills jesu interpersonalne vještine, poput komunikacijskih ili socijalnih vještina. Sve vještine koje se mogu izmjeriti i „naučiti“ u nekom formalnom obliku obrazovanja nazivaju se „hard skills“. Jedna od njih je kreativnost. A zašto bi netko studirao kreativnost? Odmah ću reći, onaj tko se nada da će na ovom studiju imati „klasični“, tradicionalni pristup poučavanju i učenju, mogao bi biti razočaran. Sâm sadržaj studija, odnosno kolegija, nameće potrebu i da se mijenja pristup nastavi i poučavanju. Metodologija nastave je interaktivna, s puno vježbi, praktičnog i timskog rada, projekata… Predavači nisu klasični mudraci koji predaju s katedre, prije bih rekla da su moderatori ili mentori koji usmjeravaju studente, motiviraju ih i ohrabruju i na taj način omogućuju studentima ne samo lakše i brže usvajanje znanja i vještina, nego i izgrađivanje samopouzdanja, učenje zajedništvu i usvajanje drugih važnih vještina budućnosti.

Kakva je korist od razvoja kreativnosti?

Mnogostruka i nemjerljiva. Kreativni pojedinac pokretač je razvoja grupe, organizacije i u konačnici razvoja društva u cjelini. On stvara nove ideje i teorije, ali isto tako pronalazi nova rješenja za postojeće probleme i izazove. Fleksibilan je u razmišljanju, stvaralački motiviran i pozitivno orijentiran. Jednom rječju, kreativnost je stil života.

Za koja će konkretno zanimanja studenti biti osposobljeni po završetku studija „Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment“?

Uh, možda će vam neka od ovih zanimanja zvučati apstraktno, ali to je ono o čemu sam maloprije govorila – poslovi budućnosti: Innovation Manager, Growth Manager, Data Analyst, Change Manager, Creative Strategist, Innovation Business Analyst, Innovation Strategist, Research and Innovation Advisor, Social Innovation Manager, Insights Manager itd.

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS