Ivan Gadže izabran za predsjednika Poslovno gospodarskog savjeta

Na sjednici Poslovno gospodarskog savjeta EFFECTUS poduzetnički studiji – visokog učilišta, održanoj 4. studenoga, za predsjednika Savjeta izabran je Ivan Gadže, Tokić d.o.o., a za zamjenicu predsjednika Ariana Vela, Avelant d.o.o. Tom je prigodom Ivan Gadže, u pozdravnom govoru, istaknuo kako će Savjet svojim radom nastojati generirati dodanu vrijednost učilištu. Na taj način će se dodatno poboljšavati konkurentnost EFFECTUS-a na području visokog obrazovanja. Za gospodarski prosperitet iznimno je važna povezanost obrazovnih institucija s tržištem rada, odnosno poslovnom zajednicom, napomenuo je Ivan Gadže. U tom kontekstu razmjena znanja i iskustava jedan je od ključnih procesa. Ujedno je ukazao na važnost bazičnih znanja kao što su, primjerice, matematika, govorništvo i kritičko mišljenje koja trebaju biti što više zastupljene u nastavnim programima.

 

Robert Kopal, predsjednik Upravnoga vijeća naglasio je kako je učilište kontinuirano fokusirano na poboljšavanje kvalitete. Taj planski i sustavni napor omogućio je uspjeh na prvoj reakreditaciji EFFECTUS-a, te je učilište ocijenjeno visokim ocjenama, što nas je svrstalo među tri najbolja stručna studija u državi. EFFECTUS je treća obrazovna institucija koja je dobila dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti. Promijenili smo naziv učilišta u „EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište“, te je u skladu s tim usvojen i Strateški okvir razvoja 2021.-2025. U tom dokumentu naglasili smo našu posvećenost stjecanju poduzetničkih umijeća i znanja, rekao je Robert Kopal. Zbog toga uvodimo nove predmete, studije i smjerove kako bismo unaprijedili obrazovne procese.

Navedene promjene odnosno procesi podrazumijevali su i korekciju misije i vizije, pri čemu je istodobno definiran novi jedinstveni organizacijski ustroj. Nova organizacijska arhitektura omogućava ne samo bolju suradnju studenata i nastavnika, već i djelotvorniju komunikaciju s okruženjem. Osnovali smo Znanstveni centar kojem je glavni cilj motiviranje i praćenje nastavnika u pogledu objave radova i razvoja u znanstvenom području, kazao je Robert Kopal. Pokrenuli smo proceduru za dobivanje dopusnice za novi smjer na diplomskom studiju pod nazivom „Bihevioralna ekonomija“. Smjer budućega razvoja učilišta bit će područja i procesi kao što su, primjerice, digitalna transformacija, cyber ekonomija i digitalno liderstvo.

U provedbi novih smjerova djelovanja Savjet će imati značajnu ulogu. Pri tome je od osobite važnosti da članovi Savjeta ukazuju na umijeća i praktična znanja koja su potrebna ili deficitarna na tržištu rada, istaknuo je Robert Kopal. Ujedno je pozvao sve članove Savjeta da održe gostujuća predavanja za studente EFFECTUS-a, kako bi im prenijeli svoja mišljenja i znanja stečena u poslovnoj praksi. Primarna djelatnost učilišta je obrazovanje, ali programski profil EFFECTUS-a je širi, te obuhvaća provođenje stručne prakse za studente, kao i prezentaciju studija slučajeva na velikom broju kolegija. Robert Kopal predložio je održavanje tematskih sjednica Savjeta na kojima bi se raspravljalo o budućem tehnološkom, prije svega, digitalnom razvoju, te specifičnostima digitalnog društva.

U raspravi je Mislav Malenica upozorio kako je nužno redovito ažurirati sadržaje kolegija koji se bave digitalnom transformacijom gospodarstva, jer je tehnološki razvoj iznimno brz. Ujedno je ukazao na značaj kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika.

Sjednica je završila predavanjem Roberta Kopala „Izazovi informacijske i cyber sigurnosti u poslovanju (trendovi, prijetnje, rizici).“ Riječ je o problematici koja je već danas od osobite važnosti za poslovni svijet, a u budućnosti će se njen značaj kontinuirano i ubrzano povećavati.

Na kraju sjednice, dekan Đuro Horvat zahvalio se svim članovima na doprinosu rasta i razvoja EFFECTUS-a te dodao da će zajedničko znanje i iskustvo pružiti izvrsnost učilištu čime se ispunjava cilj, strategija i smjer EFFECTUS-a.

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS