Nastavnici

ivangalek@gmail.com

Predmeti

i

Revizija

​Ivan Galek, univ. spec. oec.

Predavač

Rođen u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2009. godine cum laude na smjeru „Računovodstvo“ s diplomskim radom „Računovodstveni i porezni učinci amortizacije u Republici Hrvatskoj“. Tijekom studija primio je Dekanovu nagradu i nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za diplomski rad, a za promociju Fakulteta kao urednik rubrike Gospodarstvo u studentskom poslovnom listu „Manager“ nagrađen je Dekanovom nagradom za izvannastavne aktivnosti.

Obranom specijalističkog poslijediplomskog rada 2014. godine pod nazivom „Računovodstveni i porezni učinci revalorizacije pri naknadnom mjerenju dugotrajne materijalne imovine” stječe akademski naziv sveučilišnog specijaliste upravljačkog računovodstva i interne revizije.

Trenutno zaposlen kao porezni revizor u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi na poslovima poreznog nadzora.

Izabran je u nastavno zvanje predavača, područje društvenih znanosti, polje ekonomija na „EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište“.

Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe i ovlaštenog internog revizora za gospodarstvo.

Doktorand je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom.

Objavio radove iz područja primjene računovodstva i financija te poreznog sustava.

OBJAVLJENI RADOVI:

Galek. I. (2021) Postupak poreznog nadzora i računovodstveno iskazivanje obveze poreza na dobit utvrđene u poreznom nadzoru, Zagreb: Računovodstvo i porezi u praksi

Galek, I. (2019) Amortizacija revalorizirane imovine, Zagreb: Računovodstvo i porezi u praksi

Galek, I. (2019) Porezni učinci privremenih razlika kod obračuna amortizacije, Zagreb: Računovodstvo i porezi u praksi

Galek, I. (2015) Računovodstveni i porezni učinci revalorizacije dugotrajne materijalne imovine, Zagreb: Računovodstvo i porezi i praksi

Lončar-Galek, D.: Galek, I. (2014) Likvidacija obrtnika – obveznika poreza na dobit (“dobitaša”), Zagreb: Računovodstvo i porezi i praksi

Galek, I. (2014) Računovodstveni i porezni učinci revalorizacije pri naknadnom mjerenju dugotrajne materijalne imovine: poslijediplomski specijalistički rad, Zagreb: Ekonomski fakultet

Lončar-Galek, D.: Galek, I. (2013) Računovodstveni i porezni aspekti kamata na pozajmice, Zagreb: Računovodstvo i porezi u praksi

Galek. I. (2009) Računovodstveni i porezni učinci amortizacije u Republici Hrvatskoj: diplomski rad, Zagreb: Ekonomski fakultet