Javno predavanje – Nikolina Bačurin

Sklapanje ugovora u postupcima javne nabave i izmjene ugovora tijekom njegovog trajanja

Studenti 3. godine prijediplomskog studija Financije i poslovno pravo moći će, u sklopu predmeta „Osnove trgovačkog prava“, prisustvovati javnom predavanju s nazivom „Sklapanje ugovora u postupcima javne nabave i izmjene ugovora tijekom njegovog trajanja“, koje će održati  Nikolina Bačurin, dipl.oec., predavačica na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave te je autorica i koautorica niza stručnih članaka iz područja javne nabave.. Predavanje će se održati  27. travnja u 17,00sati u prostorijama Effectusa.

 

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS