Nastavnici

maja.janach@zg.ht.hr

Predmeti

i

Revizija

Maja Janach

Asistent

Diplomirala 1998. god. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo i poslovne financije. Karijeru iz područja interne revizije, računovodstva i kontrolinga razvijala u različitim međunarodnim kompanijama. Od 2013. god je Direktor interne revizije Podravke d.d.

Ovlašteni je interni revizor, kao i Certified Fraud Examiner, te potpredsjednik Udruge ovlaštenih istražitelja prijevara (ACFE Croatia) . Ujedno i član Međunarodnog udruženja za istrage prijevara (ACFE), Međunarodnog instituta internih revizora (IIA) te Hrvatskog instituta internih revizora (HIIR).

 Završila brojne seminare i edukacija na temu interne revizije, sprečavanja prijevara forenzičnog računovodstva, financija te upravljanja rizicima.