Nastavnici

mrasic@effectus.com.hr

Predmeti

i

Upravni postupak i upravni spor

i

Radno pravo

i

Ekonomska analiza prava

i

Gospodarsko kazneno pravo

Mario Rašić, mag. iur.

Viši predavač

Akademski naziv magistar prava magna cum laude stekao je početkom 2015. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao prvi u generaciji. Osvojio je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu za svoj znanstveni rad pod nazivom “Povijest i primjena kaznenopravnih instituta pomilovanja i amnestije” pod mentorstvom prof. dr. sc. Lea Cvitanovića. Tijekom studija dvije akademske godine obnašao je dužnost demonstratora na Katedri za opću povijest prava i države te dvije akademske godine na Katedri za kazneno pravo. Praktično iskustvo stekao je volontiranjem godinu dana u Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao pravni savjetnik pružajući besplatnu pravnu pomoć građanima slabijeg životnog standarda. Od rujna 2013. godine šest mjeseci radio je kao pripravnik portfolia društvene sigurnosti i pravosuđa u Programu Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP Hrvatska), gdje je sudjelovao u projektima u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom unutarnjih poslova, primjerice “Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta, podrške žrtvama kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružja“ i “Zaštita žrtava kaznenih djela i prekršaja”.

Od travnja 2015. zaposlen je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za pravne discipline te je bio koordinator studijskog programa Poslovno pravo i ekonomija i član Odbora za kvalitetu. Od lipnja 2015. do rujna 2016. godine sudjeluje u projektu Unapređenje kvalitete studijskih programa ZŠEM-a u okviru HKO-a (Improving the quality of ZSEM’s study programs within the Croatian Qualifications Framework) te je izabran u nastavno zvanje predavača.

2016. godine Uspješno pohađa prestižni Executive education program za nastavnike International Faculty program na IESE Business School, University of Navarra, Barcelona, a iste godine upisuje doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, upravnopravni modul.

Od ožujka 2018. godine sudjelovao je u projektu “Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama (Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women)”, čiji je nositelj Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Od 2019. godine radi kao službenik za praćenje i analizu u Upravi za europske poslove, međunarodnu suradnju i fondove Europske unije, Sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije u Ministarstvu unutarnjih poslova te istovremeno kao vanjski predavač predaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Iste godine počinje raditi u Europskom parlamentu kao Akreditirani parlamentarni asistent i voditelj ureda. 2021. godine radio je kao pravni savjetnik u Uredu za međunarodno računalno hakiranje i intelektualno vlasništvo (ICHIP) za srednju i istočnu Europu u Veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu, Ministarstvo pravosuđa SAD-a, Kaznenom odjelu. 

Autor je većeg broja radova objavljenih u hrvatskim i međunarodnim časopisima, sudjeluje na međunarodnim znanstvenim skupovima i aktivan je u znanstvenoj djelatnosti. Dodatno obrazovanje stječe pohađanjem edukacija, seminara i putem online Coursera kolegija.