Nastavnici Ivana Rukavina

Asistenti /

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Nepobitno je da poznavanje monetarne politike i utjecaja monetarne politike na poslovno okruženje predstavljaju specijalistička znanja koja su potrebna studentima koji završe studij Menadžment financija. Naime, očekivani ishodi učenja se manifestiraju kroz razvoj razumijevanja načina na koji monetarna politika utječe na sudionike u ekonomiji i kako promjene u monetarnoj politici potiču promjene u donošenju poslovnih odluka različitih sudionika. Sukladno tome, student treba imati jasno razumijevanje kako će promjene ponašanja i donošenja odluka sudionika u ekonomiji utjecati na poslovno okruženje. Bez obzira na radno mjesto koje će obavljati studenti će biti izloženi makroekonomskim turbulencijama koje proizlaze iz promjena monetarne politike. Upravo zato, da bi se mogli prilagoditi makroekonomskim izazovima koji proizlaze iz promjena u monetarnoj i tečajnoj politici te kako se sa promjenama monetarne politike mijenja i kreditna politika banaka potrebno je razviti razumijevanja kod studenata kako prilagoditi poslovanje promjenama u monetarnoj politici. Poseban izazov s kojima se susreće mala otvorena ekonomija kao što je Hrvatska jeste utjecaj vanjskih faktora na ekonomiju Hrvatska. Globalne promjene kroz liberalizaciju težišta i globalizaciju, promjene u količinama protoka kapitala, razvoji svjetskih kriza i kako svjetske krize utječu na Hrvatsku stvaraju potrebu za učenje formalnih ekonomskih modela preko kojih je moguće objasniti kako će globalne ekonomske promjene utjecati na Hrvatsku. Stoga se nametnula potreba uvođenja ovog predmeta, čiji je osnovni cilj da studenti kroz proces savladavanja nastavnog gradiva upoznaju sve relevantne pravne propise vezane za financijsku industriju. Također, predmet Monetarno kreditna analiza predstavlja nastavak stjecanja i proširivanja novih znanja koje su studenti stekli na preddiplomskom studiju Financije i pravo kroz predmete Pravo društava, Financijski instrumenti i instrumenti osiguranja rizika te Banke i bankarsko poslovanje, što predstavlja dodatni razlog za izučavanje ovog predmeta na studiju.
Sadržaj
Uvod: Definiranje sudionika u ekonomiji, matematičko objašnjavanje ponašanja sudionika u ekonomiji, objašnjenje međusobne interakcije pojedinih sudionika u ekonomiji te kako sudionici u ekonomiji svojim ekonomskim odlukama utječu jedni na druge. Banke i kreditna politika. Proces donošenja odluka kod odabira kreditne politike banaka, razumijevanja zašto banke u različitim trenucima donose različite poslovne odluke. Modeliranje ponašanja banaka i kreiranja optimalnoga kreditnoga portfelja. Centralna banka i provođenje monetarne politike. Uloga i važnost centralne banke u ekonomskim procesima. Transakcije kojima centralna banka mijenja količinu novca u ekonomiji. Pravni okvir centralne banke i regulativa koju centralna banka ima na raspolaganju kako bi provodila mjere monetarne politike. Odabir ciljeva monetarne politike i kako odabir pojedinoga cilja utječe na ponašanje sudionika u ekonomiji. Tečajna politika i monetarna politika u maloj otvorenoj ekonomiji. Proces kreiranja očekivanja. Kako ekonomska znanost modelira očekivanja u ekonomiji i kako različiti postupi modeliranju utječu na karakteristike ekonomskih modela. Proces kreiranja ekonomskih modela i karakteristike ekonomskih modela. Philipsova krivulja, Bayesianski pristup ekonomiji, rikardijska ekvivalencija. Ekonomski modeli. Upotreba osnovnih ekonomskih modela: Keynesianski model, modeli racionalnih očekivanja, RBC model, novi Keynesianski modeli. Karakteristike i interpretacija pojedinih modela. Monetarno kreditna politika u RH. Karakteristike monetarno i kreditne politike u RH. Utjecaj odabira tečaja na strukturu ekonomije, matematički model hrvatske ekonomije, utjecaj monetarne politike na karakteristike ekonomije.
Ishodi učenja
I1 - Razlikovati ekonomska ponašanja pojedinih sudionika u ekonomiji
I2 - Valorizirati ponašanje banaka i utjecaj monetarne politike na poslovne odluke banaka
I3 - Vrednovati odabir monetarne politike i transakcije monetarne politike koje provodi centralna banka
I4 - Valorizirati različite ekonomske teorije, pristupe ekonomskom modeliranju i proces kreiranja očekivanja u ekonomiji
I5 - Procijeniti korisnost i rezultate pojedinih ekonomskih modela.
I6 - Interpretirati monetarno kreditnu politiku u Hrvatskoj.
Obavezna literatura
Vidaković, Neven: Monetarno-kreditna analiza, prvo izdanje, Visoko učilište Effectus visoka škola za financije i pravo, Zagreb, 2016.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.