Nastavnici

irukavina@effectus.com.hr

Predmeti

i

Počela ekonomije

i

Financijska tržišta

i

Monetarno kreditna analiza

doc.dr.sc. Ivana Rukavina

Predavač

Dr. sc. Ivana Rukavina, diplomirala je 2010. na Sveučilištu u Puli, Fakultetu ekonomije i turizma s temom „Značaj financijske stabilnosti“ te stekla zvanje diplomirani ekonomist. Doktorski studij ekonomije i poslovne ekonomije Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2012., a 14.11.2018. je stekla akademski stupanj doktorice ekonomskih znanosti obranom doktorske disertacije „Politički ekonomski ciklusi s fiskalnoga i monetarnoga aspekta“.

Po završetku diplomskog studija 2010. zapošljava se u knjigovodstvenom servisu i radi kao asistentica u knjigovodstvu. Za Državni zavod za statistiku (DZS) radila je kao vanjski suradnik na poslovima analize i obrade podataka. Pripravnički staž obavlja 2014. u privatnom sektoru gdje nastavlja poslovno usavršavanje na poslovima kontrolora i voditelja poslovanja i ostaje do završetka doktorskog studija. Nakon toga, 2019. zapošljava se u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) gdje je radila kao asistentica u Odjelu za europske integracije na znanstveno-istraživačkim poslovima. Također, vanjska je suradnica na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Usavršavala se u znanstvenom području kroz sudjelovanje na radionicama i seminarima iz područja primijenjene ekonometrije, panel analize i prostornog ekonometrijskog modeliranja, kao i metoda eksperimentalnog istraživačkog dizajniranja. Također, pohađala je programe na teme strukturnih reforma, financija, političke ekonomije i ekonomskih kretanja te makroekonomskih prognoziranja u organizaciji JVI-a (Joint Vienna Institute), IMF-a (International Monetary Fund) i uz potporu MIT-a (Massachusetts Institut of Technology).

Njezin znanstveni i istraživački rad usmjeren je na područja ekonomskih ciklusa, ekonomskog rasta i makroekonomskih modela, ekonomskih integracija i institucionalnog okvira te fiskalne i monetarne politike.

Prisustvovala je u nekoliko međunarodnih konferencija gdje je predavala o temama vezanim uz područje rada. U autorstvu i koautorstvu objavila je i napisala nekoliko znanstvenih radova na teme iz područja financija i makroekonomije. Suradnica je na dva znanstvena projekta financirana od strane Europske komisije u okviru utjecaja Europskog semestra i industrijskih odnosa na javne politike i socioekonomski razvoj u Republici Hrvatskoj.