Psihologija osobnosti i organizacije

Nastavnici

Lidija Križan

Asistenti

 

ECTS bodovi 7

Sati predavanja 56

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Namjena i cilj predmeta: Studenti će steći temeljna znanja o teorijama, konceptima psihologije osobnosti i metodama i postupcima organizacijske psihologije.
Sadržaj
1. Uvod u psihologiju osobnosti Opće odrednice osobnosti Razvoj osobnosti Integracija osobnosti Učenje i pamćenje, mišljenje Teorije osobnosti 2. Psihologija djelatnosti i organizacije Teorije psihologije organizacije Planiranje i izvođenje organizacijsko psihološkog testiranja 3. Rad i radni proces Značenje i učinak rada Različiti aspekti rada (fiziološko-psihološki, tehničko psihološki, profesionalno psihološki) Osobno doživljavanje rada i stres (fluktuacija, apsentizam) 4. Pojedinac Prilagodba čovjeka radu (profesionalna orijentacija i selekcija) Metode dijagnostike osobnosti i izbora (psihometrija, testna teorija) Osobni razvoj (profesionalna izobrazba i trening) Osobno doživljavanje rada i stres (fluktuacija, apsentizam) 5. Grupa i čovjek u grupi Čovjek u organizaciji Formalin i neformalni učinci organizacije i grupe na pojedinca Grupne norme i grupna kohezivnost Socijalnopsihološke relacije i dinamika rada i radne situacije (sudjelovanje, natjecanje, konflikt) Vođenje i slijeđenje 6. Organizacija i organizacijska klima Organizacijska dijagnostika Motivacija i organizacija Modeli motivacija Sadržajni i homeostatički modeli Struktura motiva Teorije motivacije
Ishodi učenja
I1 - Interpretirati specifična znanja s područja psihologije osobnosti.
I2 - Analizirati temeljne koncepte, pristupe i metode koji se koriste u psihologiji organizacije i rada.
I3 - Predložiti metode analize radnog mjesta u svrhu definiranja radne učinkovitosti i prepoznati uzroke negativnih pojava na radnom mjestu (fluktuacija, apsentizam).
I4 - Ostvariti osobno iskustvo tijekom primjene nekih selekcijskih metoda (biti sudionik/ispitanik tijekom edukativne primjene nekih glavnih selekcijskih metoda).
I5 - Evaluirati učinke organizacije i grupe na pojedinca te procijeniti metode rješavanja različitih radnih situacija.
I6 - Analizirati motive i predložiti primjerenu teoriju motivacije zaposlenika.
Obavezna literatura
1. Miljković, D, Rijavec, M.: Organizacijska psihologija 2007 D - 2, IEP, Zagreb 2. Randall J. Larsen, David M. Buss 2008 Psihologija ličnosti, Naklada Slap (odabrana poglavlja)

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.